Poniedziałek, 05 czerwca 2023
Imieniny: Kira, Bonifacy, Waleria
pochmurno
23°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Kalendarz Wydarzeń

2023

Czerwiec

Cz
1
Pt
2
So
3
Nd
4
Pn
5
Wt
6
Śr
7
Cz
8
Pt
9
So
10
Nd
11
Pn
12
Wt
13
Śr
14
Cz
15
Pt
16
So
17
Nd
18
Pn
19
Wt
20
Śr
21
Cz
22
Pt
23
So
24
Nd
25
Pn
26
Wt
27
Śr
28
Cz
29
Pt
30
XLI akcja kiszkowskich krwiodawców

XLI akcja kiszkowskich krwiodawców
12 marca 2023 8.30- 14.30
Hala sportowa Gmina Kiszkowo


W czasie akcji odbędzie się zbiórka pieniężna na stopę elektryczną dla Kasi Pszeniczki. 


Pokazy:
zabytkowych aut
policji
motocyklistów
Ochotnicza Straż Pożarna w Kiszkowie OSP Dąbrówka Kościelna Osp Rybno Wielkie

kawa, ciacho, upominek dla każdego


Zapraszamy!!!

Dzień Sołtysa

Szanowni Państwo Sołtysi

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa pragniemy serdecznie podziękować za trud i zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków, za inicjatywy, które przekładają się na rozwój sołectwa oraz realizację potrzeb jego mieszkańców.

Składamy serdeczne życzenia pomyślności, sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz swoich środowisk  jak i w życiu osobistym. Życzymy współpracy pełnej wzajemnego zrozumienia, zarówno z mieszkańcami jak  i władzami gminy.

Niech każdy kolejny dzień będzie pełen radości i zadowolenia.

Zaproszenie na LI Sesję Rady Gminy Kiszkowo - 6.3.2023

Kiszkowo, dnia 24 lutego 2023 r.
RG.0002.2.2023                                                   

Mieszkańcy Gminy  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję LI Sesję Rady Gminy Kiszkowo na dzień 6 marca 2023 roku na godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Kiszkowie, w sali nr 4. 

Porządek obrad

1)      Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2)      Odczytanie porządku obrad.
3)      Przyjęcie protokołu z L Sesji.
4)      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od L Sesji.
5)      Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.
6)      Podjęcie uchwał:
a)       zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/220/02 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw,
b)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rybnie Wielkim, w rejonie ulic Jeziornej i Głównej,
c)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sławnie przy ul. Kwiatowej,
d)      w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kiszkowo w 2023 roku,
e)      w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w Sławnie, ul. Gnieźnieńska 35 w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy,
f)       w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w Kiszkowie, ul. Dworcowa 22 w drodze przetargu,
g)      zmieniająca uchwałę Nr XLIX/330/22 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kiszkowo na lata 2023-2026,
h)      zmieniająca uchwałę Nr XLIX/331/22 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
7)      Interpelacje i zapytania radnych.
8)      Wolne głosy i wnioski.
9)      Zakończenie.                                                                   

Przewodniczący Rady
/-/ Kazimierz Barańczak

 

Zapisy do Przedszkola Bajka i pierwszej klasy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszkowie

Zapisy do Przedszkola Bajka i pierwszej klasy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kiszkowie

Od 1 do 31 marca 2023 r. przyjmujemy zgłoszenia do Przedszkola Bajka w Kiszkowie na rok szkolny 2023/2024. Rodzice dzieci, które chodziły do przedszkola w roku szkolnym 2022/23 wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/24. Dla pozostałych dzieci rodzice wypełniają kartę zgłoszenia.

Zapisy dzieci do I klasy w tym samym terminie: 01.03.2023-31.03.2023.

Karty zgłoszenia do przedszkola można odebrać w gabinecie wicedyrektora (piętro) lub w Sali nr 1 (parter).

Karty kontynuacyjne oraz wniosku do I klasy: u wychowawczyń grup lub z sekretariacie ZSP.

Istnieje możliwość pobrania kart na stronie Gminy Kiszkowo: patrz poniżej - pliki do pobrania

 

 

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Kiszkowo: 28.01.2022

Kiszkowo, dnia 21 stycznia 2022 r.

RG.0002.1.2022

 

Mieszkańcy Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Kiszkowo na dzień 28 stycznia 2022 roku na godz. 9.00w Urzędzie Gminy w Kiszkowie, w sali nr 4.

Porządek obrad

1)      Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2)      Odczytanie porządku obrad.

3)      Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji.

4)      Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji.

5)      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres od XXXV Sesji.

6)      Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy w 2021 r.

7)      Podjęcie uchwał:

a)    w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady na 2022 rok,

b)   w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Charzewo,

c)    w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rybno Wielkie,

d)   w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Turostowo,

e)    w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału na wniosek właścicieli lub użytkownika wieczystego,

f)    w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Kiszkowo w 2022 roku,

g)   w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,

h)   w sprawie regulaminu miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,

i)     w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego,

j)     zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/243/21 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

8)      Interpelacje i zapytania radnych.

9)      Wolne głosy i wnioski.

10)  Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Barańczak

MUZYCZNA JESIEŃ W PUSZCZY ZIELONCE – KONCERTY

Zapraszamy Państwa na Muzyczną Jesień w Puszczy Zielonce. To koncerty, które odbędą się w świątyniach na terenie gmin członkowskich ZMPZ.

Cykl zainauguruje recital pt. „Powitania pożegnania” w wykonaniu Andrzeja Lajborka, który odbędzie się w niedzielę 27 września o godz. 12:00., w kościele pw. św. Mikołaja
w Wierzenicy.  Podczas koncertu artysta zaprezentuje współczesne rosyjskie piosenki literackie min.: Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Aleksandra Dolskiego, Jurija Kukina i Żanny Biczewskiej.
Andrzej Lajborek to aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, estradowy i radiowy, od lat związany z Teatrem Nowym w Poznaniu. Okazjonalnie reżyser oraz nauczyciel akademicki. Zagrał około stu ról teatralnych.
Jest autorem dwóch sztuk, a także kilkudziesięciu scenariuszy teatralnych i estradowych. Realizuje swoje własne recitale piosenkarskie autorów rosyjskich, amerykańskich i francuskich, które śpiewa we własnych tłumaczeniach.
Autor blisko dwustu piosenek. Laureat nagrody „Biały bez” dla najpopularniejszego poznańskiego aktora. W 2017 roku otrzymał srebrny medal Gloria Artis. 

 

Tydzień później, 2 października - okazja do muzycznego świętowania będzie podwójna.
W październiku obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Muzyki i w związku z tym,
w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Owińskach o godzinie 19:30 odbędzie się recital Tomasza Stockingera pt.: ,,Już nie zapomnisz mnie” .
Będzie to wspomnienie dwudziestolecia międzywojennego w muzyce i słowie. Wieczór spędzimy w klimacie najpiękniejszych szlagierów polskiego kina przedwojennego. Tytuł koncertu pochodzi od piosenki „Już nie zapomnisz mnie”, która stanowiła główny motyw muzyczny polskiej komedii „Zapomniana melodia” z 1938 roku. Można powiedzieć, że recital będzie wiązanką piosenek polskiego kina przedwojennego, w rytmie walca i tanga, przy akompaniamencie pianisty Stefana Gąsieńca.
Koncert poświęcony jest twórcom takim jak Henryk Wars , czy Jerzy Jurandot, a jako że wykonawcą jest aktor, oddaje także przez swój recital hołd gwiazdom kina przedwojennego i przypomina Eugeniusza Bodo, Aleksandra Żabczyńskiego, Antoniego Fertnera i innych. Ten program to elegancja i szyk minionych lat, wciąż tak żywo wspominanych.

 

Wstęp jest bezpłatny.
Organizatorami wydarzeń są: Związek Międzygminny ,,Puszcza Zielonka”, gminy członkowskie ZMPZ oraz GOK Sokół.

 


Kolejne koncerty w Puszczy Zielonce zaplanowano na:

 

9 października w Węglewie (gmina Pobiedziska)
24 października w Skokach
Szczegółowe informacje już wkrótce.

Fot. Plakat informujący o wydarzeniu

INFORMACJA W SPRAWIE SPISU ROLNEGO

GMINNE BIURO SPISOWE w okresie od 1 września do 30 listopada 2020r. pełni dyżury

  1. W godzinach pracy urzędu pod numerami  telefonów : 614297016,   614297023
  2. W godzinach popołudniowych – do godziny 20.00 pod numerem telefonu : 501542176.
XXXIV akcja Klubu Honorowych Dawców Krwi w Kiszkowie

Klub Honorowych Dawców Krwi w Kiszkowie, zaprasza 27.09.2020 na XXXIV akcję zbiórki krwi.

Kiszkowo, ul. Polna 33, przy Hali Widowiskowo - Sportowej, w godz. 9:00 - 15:00

 

Terminy płatności podatków lokalnych

TERMINY PŁATNOSCI PODATKÓW LOKALNYCH

 

OSOBY PRAWNE:

Podatek od nieruchomości i leśny

    do 31 stycznia - I rata,

    do dnia 15 każdego miesiąca - następne raty 

 

Podatek rolny

    15 marca

    15 maja

    15 września

    15 listopada

 

OSOBY FIZYCZNE:

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny

    15 marca

    15 maja

    15 września

    15 listopada

  

Zachęcamy do dokonywania płatności przelewem.

Każdy podatnik posiada indywidualnie nadany nr rachunku bankowego (inny dla podatku i dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Informację o nr rachunku można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: 61 429 70 16.

Można też dokonać płatności na konto nr 17 9065 0006 0050 0500 0273 0001

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!