Gmina Kiszkowo
Powróć do: strona główna

Dla Turysty

Naturalne walory przyrodnicze naszej gminy  zachęcają do uprawiania sportu oraz aktywnych form turystyki. Do miejsc szczególnie urokliwych należą m.in.  jeziora, rozciągające się wokół lasy, pobliska rzeka oraz parki i skwery.
Atrakcje naszej gminy umożliwiają organizowanie pieszych wycieczek do wielu miejsc. Pobliskie lasy oferują niespotykane bogactwo fauny i flory, a piękno krajobrazu jest gwarantem udanego odpoczynku i relaksu. Nic więc dziwnego, że okolice zachęcają do odwiedzenia ich przez miłośników przyrody. Nasza miejscowość ma bogatą ofertę noclegową oraz kulturalną, dzięki temu każdy niezależnie od zainteresowań, wieku i budżetu, znajdzie coś dla siebie!

 

Gmina Kiszkowo położona jest w powiecie gnieźnieńskim, województwie wielkopolskim. Kiszkowo i jego okolice to niewątpliwie historia przeplatana z przepiękną przyrodą. Powierzchnia gminy to 115 km2 i liczy 5344 mieszkańców /stan na 31.08.2023/. Liczy 21 sołectw i 28 wsi.

Okolice Kiszkowa charakteryzują się ciekawym i malowniczym ukształtowaniem terenu. Cofający się lodowiec pozostawił po sobie wiele jezior i cieków wodnych. Urokliwe są Doliny Rzeki Małej Wełny, Doliny Jeziora Turostowskiego oraz jezior w Sławnie i Kamionku. Różnica wysokości między najwyższym, a najniższym punktem Gminy to niemal 46 m. Najwyższe wzniesienie ma 125,8 m n.p.m. i znajduje się w okolicach Gniewkowa. Najniżej natomiast usytuowane są stawy w Dąbrówce Kościelnej – położone około 80 m n.p.m. Powierzchnia lasów w gminie wynosi 922 ha, co stanowi około 8%. Krajobraz gminy urozmaica 8 jezior, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, Lednicki Park Krajobrazowy oraz trzy kompleksy stawów rybnych.

Gmina Kiszkowo z racji swego położenia przy kolebce polskiej państwowości na Jeziorze Lednica to też ciekawa i długa historia miejscowości i zabytków. Znajduje się tu wiele stanowisk archeologicznych, dobrze zachowane grodziska wczesnośredniowieczne, stare kaplice i trzy XVIII-wieczne drewniane kościoły oraz dwanaście zabytkowych zespołów dworsko-parkowych.

Najbardziej znanym miejscem są Pola Lednickie, gdzie organizowane są ogólnopolskie spotkania młodzieży Lednica 2000. Na Polach Lednickich znajduje się również Dom Jana Pawła II.

Przez gminę przebiega kilka szlaków turystycznych:
* Samochodowy Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka, 
* Szlaki rowerowe: żółty, czerwony, zielony, Szlaki Łącznikowe Pierścienia Rowerowego wokół Puszczy Zielonka, Cysterski Szlak Rowerowy
* Szlaki piesze: „Papieski”, Trasy nordic walking - „POLNA” w okolicach Kiszkowa, Szlak Św. Jakuba.

 

Zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami w naszej gminie!

WALORY PRZYRODNICZE
* PARKI KRAJOBRAZOWE
* OBSZARY NATURA 2000
* POMNIKI PRZYRODY
* Dendrologiczna ścieżka edukacyjna w parku w Łagiewnikach Kościelnych

ŚLADAMI HISTORII
* ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE
* ZABYTKI SAKRALNE
* ZESPOŁY DWORSKO-PARKOWE
* KIPA - lodowa wyspa na stawie w Łagiewnikach Kościelnych

POLA LEDNICKIE

IZBA PAMIĘCI I TRADYCJI ZIEMI KISZKOWSKIEJ

 

SZLAKI TURYSTYCZNE
* Szlak samochodowy - Szlak Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka
* SZLAKI ROWEROWE
* SZLAKI PIESZE
* SZLAKI KAJAKOWE

 

PUBLIKACJE