Gmina Kiszkowo
Powróć do: Dla Turysty

WALORY PRZYRODNICZE

Gmina Kiszkowo leży w powiecie gnieźnieńskim, województwie wielkopolskim. Okolice Kiszkowa charakteryzują się ciekawym i malowniczym ukształtowaniem terenu. Cofający się lodowiec pozostawił po sobie wiele jezior i cieków wodnych. Urokliwe są doliny Rzeki Małej Wełny, która przepływa przez gminę ze wschodu na zachód, niemal otaczając Kiszkowo. Bardzo malownicze są także doliny Jeziora Turostowskiego oraz jezior w Sławnie i Kamionku. Różnica wysokości między najwyższym, a najniższym punktem Gminy to niemal 46 m. Najwyższe wzniesienie ma 125,8 m n.p.m. i znajduje się w okolicach Gniewkowa. Najniżej natomiast usytuowane są stawy w Dąbrówce Kościelnej – położone około 80 m n.p.m. Powierzchnia lasów w gminie wynosi 922 ha, co stanowi około 8% i jest nierównomiernie rozproszona w 3 kompleksach. Pierwszy ciągnący się od Karczewa przez Dąbrówką, aż do serca Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, drugi na północ od miejscowości Rybieniec, trzeci natomiast znajduje się w okolicach Sławna, Kamionka i Imiołek, w Lednickim Parku Krajobrazowego.

Na terenie gminy Kiszkowo znajduje się 8 jezior: Jezioro Lednica, Jezioro Kamionek, Jezioro Turostowskie, Jezioro Głębokie, Jezioro Sławno, Jezioro Rybno Wielkie, Jezioro Rybno Małe, Jezioro Skrzetuszewo. Są to jeziora polodowcowe. Z uwagi na trudno dostępne brzegi z szerokim pasem trzcin lub otoczone podmokłymi łąkami i bagnami oraz niewielką głębokość, większość z nich nie jest wykorzystywana dla celów kąpieliskowych. Rekreacyjnie wykorzystywane są, w ograniczonym zakresie jeziora: Lednica, Turostowskie i Rybno Wielkie. Poza jeziorami znajdują się trzy kompleksy stawów rybnych. Pierwszy, największy o powierzchni ponad 200 ha, znajduje się na wschód od Kiszkowa i wzdłuż rzeki ciągnie się prawie do Myszek. Drugi zespół stawów znajduje się na północ od Kiszkowa, między Rybnem a Jabłkowem. Powierzchnia poszczególnych stawów w tym kompleksie waha się od 0,5 do 15 ha. Są one w dużym stopniu zarośnięte roślinnością szuwarową. Trzeci kompleks stawów znajduje się w Dąbrówce Kościelnej.

Wszystko to sprawia, że na terenie Gminy Kiszkowo w różnych miejscach odnajduje się spokój i ukojenie od kłopotów dnia codziennego. Można chodzić po wytyczonych trasach, bądź też odnaleźć swoje własne ulubione miejsce. Podczas spaceru po leśnych duktach uda się pokontemplować, posłuchać śpiewu ptaków, a przy odrobinie szczęścia spotkać któregoś z „leśnych przyjaciół”. Zachwyca tu roślinność, wspaniałe pomnikowe drzewa, jak i usytuowany przez lodowiec teren. Dlatego też, Gmina Kiszkowo jest często odwiedzana nie tylko przez turystów, wędkarzy, grzybiarzy, myśliwych, ale także przez miłośników ptaków.