Gmina Kiszkowo
Powróć do: Dla Turysty

PUBLIKACJE

Publikacje wydane przez Gminę Kiszkowo

 

Tytuł:                      „Ofiary zabobonu”
Autor:                     Franciszek Ksawery Tuczyński, Dawid Jung, Anna Frąckowiak, Bartosz Krąkowski
Redakcja:                -
Wydawca:               Gmina Kiszkowo, 2012
ISBN:                        978-83-63419-01-1
Nakład:                   1500
Liczba stron:         128
Reprint książki autorstwa F. X. Tuczyńskiego z 1925 r. Akcja powieści rozgrywa się w XIX wiecznym Kiszkowie. Publikacja wzbogacona jest o przyczynek do wydania oraz biografię F.X. Tuczyńskiego.

 

Tytuł:                      Kasper Pokraka Sowizdrzał Polski”
Autor:                     Franciszek Ksawery Tuczyński, Julia Olejniczak, Bartosz Krąkowski,
Redakcja:                Bartosz Krąkowski, Anna Frąckowiak
Wydawca:               Gmina Kiszkowo, 2018
ISBN:                        978-83-63419-05-9
Nakład:                   2000
Liczba stron:           196
Przygotowanie do druku: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Reprint książki autorstwa F. X. Tuczyńskiego z 1903 r. Akcja powieści rozgrywa się m.in. w Kiszkowie, Darmoszewie i Dąbrówce Kościelnej. Publikacja wzbogacona jest o przyczynek do wydania, materiały archiwalne dotyczące F.X. Tuczyńskiego oraz współczesne grafiki Dawida Sierzchulskiego.

 

 

Tytuł:                        „Ziemia Kiszkowska wczoraj i dziś”
Autor/redakcja:     Anna Frąckowiak, Bartosz Krąkowski
Wydawca:               Gmina Kiszkowo 2013
ISBN:                        978-83-63419-01-1
Nakład:                   3100
Liczba stron:           128
Przygotowanie do druku: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Książka zawiera krótkie informacje dotyczące historie wybranych miejscowości z terenu gminy Kiszkowo. Wydawnictwo zawiera kilkaset starych zdjęć przełomu XIX i XX w.

 

Tytuł:                      „Dzieje ziemi kiszkowskiej”
Autor/redakcja:    Anna Frąckowiak, Bartosz Krąkowski
Wydawca:               Gmina Kiszkowo, 2014
ISBN:                        978-83-63419-01-1
Nakład:                   2000
Liczba stron:         304
Przygotowanie do druku: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Publikacja popularno-naukowa. Zebrano w niej fakty dotyczące wszystkich miejscowości począwszy od pierwszej wzmianki o danej wsi, a skończywszy na czasach współczesnych.
Czytelnik znajdzie w publikacji informacje dotyczące nazwy miejscowości, jej położenia, historii, zabytków architektonicznych (dwory, kościoły itp.) i archeologicznych (np. grodziska wczesnośredniowieczne), małej architektury sakralnej, nekropolii, szkolnictwa itp.

 

Tytuł:                        „Gmina Kiszkowo w latach 2006-2018”
Autor/redakcja:     Anna Frąckowiak
Wydawca:               Gmina Kiszkowo, 2018
ISBN:                        978-83-63419-04-2
Nakład:                   2000
Liczba stron:          128
Przygotowanie do druku: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Publikacja zawiera podsumowanie zrealizowanych przez Gminę w latach 2006-2018 zadań.

 

Tytuł:                           „Informator turystyczny Gmina Kiszkowo”
Autor/redakcja:       Anna Frąckowiak, Bartosz Krąkowski
Wydawca:                 Gmina Kiszkowo 2014
ISBN:                           978-83-63419-02-8
Nakład:                     2000
Liczba stron:           128
Przygotowanie do druku: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
Publikacja jest zbiorem najciekawszych informacji o interesujących miejscach, jakie można zobaczyć na terenie gminy. Skierowana jest zarówno do turystów jak i mieszkańców. Wydawnictwo zostało wzbogacone o mity i legendy z okolic Kiszkowa.

 

Tytuł:                        „Przyroda Gminy Kiszkowo"
Autor/redakcja:     Bartosz Krąkowski
Wydawca:               Gmina Kiszkowo, 2023
ISBN:                        978-83-63419-06-6
Nakład:                   1000
Liczba stron:          128
Przygotowanie do druku: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

 

 

Publikacje współfinansowane i współrealizowane przez Gminę Kiszkowo

 

Tytuł:                                    „Ziemia Gnieźnieńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919”
Komitet organizacyjny:    Janusz Karwat, Gerard Kucharski, Grzegorz Łukomski
Autor:                                    praca zbiorowa
Anna Frąckowiak, Bartosz Krąkowski autorzy rozdziału: „Ślady i pozostałości źródłowe powstania wielkopolskiego na ziemi kiszkowskiej.”
Wydawca:                           2014
ISBN:                                    978-83-937211-4-6
Nakład:                                500
Liczba stron:                     196
Przygotowanie do druku: Drukarnia Braci Wielińskich, Konin

 

Tytuł:                                    „Ziemia Gnieźnieńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919”
Autor:                                   Janusz Karwat
Wydawca:                           Honorowy Komitet Powstania Wielkopolskiego, 2018
ISBN:                                     978-83-65287-75-5
Nakład:                                500
Liczba stron:                      770

 

Tytuł:                                    „Na szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka ”
Autor:                                    Jacek Kowalski
Wydawca:                           Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, 2008
Wydawnictwo:                  Dębogóra

 

Tytuł:                                    „Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka’
Autor:                                    Milena Kuleczka
Wydawca:                           Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, 2009    
Nakład:                                3000

 

Tytuł:                                    „Puszcza Zielonka o okolice – przewodnik turystyczny”
Autorzy:                               zespół autorów, pod redakcją Arkadiusza Bednarka
Wydawca:                           Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, 2013
ISBN:                                    978-83-935965-0-8
Liczba stron:                     216
Przygotowanie do druku:  Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina

 

 

Tytuł:                                    „Puszcza Zielonka o okolice”
Autorzy:                               zespół autorów, pod redakcja Bartosza Krąkowskiego
Wydawca:                           Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, 2018
ISBN:                                    978-83-935965-4-6
Liczba stron:                      208
Przygotowanie do druku:  Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

 

 

Tytuł:                                    „Legendy Puszczy Zielonki”
Koordynacja:                      Zespół ds. turystyki ZMPZ
Redakcja literacka legend: Teresa Radziszewska     
Wydawca:                           Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, 2017    
Liczba stron:                       41
Przygotowanie do druku:  Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

 

 

Tytuł:                                    „Puszcza Zielonka o okolice – ścieżki dydaktyczne”
Autorzy:                               zespół autorów
Wydawca:                           Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, 2011
Liczba stron:                       116
Przygotowanie do druku:  Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina

 

 

Tytuł:                                    „Puszcza Zielonka o okolice – ścieżki dydaktyczne”
Autorzy:                               zespół autorów
Wydawca:                           Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, 2014
Liczba stron:                       136
Przygotowanie do druku:  Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina

 

Tytuł:                                    „Cysterski Szlak Rowerowy w północnej Wielkopolsce”
Autorzy:                               zespół autorów
Wydawca:                           Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, 2008
Liczba stron:                       102
Przygotowanie do druku:  Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina

 

Tytuł:                                    „Gdzie spać? Gdzie jeść? Puszcza Zielonka – praktyczny przewodnik”
Autorzy:                               Maciej Kościelniak
Wydawca:                           Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, 2008
Liczba stron:                       58
Przygotowanie do druku:  Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina

 

 

Tytuł:                                    „Szlak ukrytych skarbów”
Wydawca:                            Stowarzyszenie „Dolina Noteci”, Stowarzyszenie LGD Kraina Trzech Rzek, LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, Stowarzyszenie „Leader Suchy Las”, Stowarzyszenie Światowid, 2014
ISBN:                                    978-83-7445-497-1
Liczba stron:                       116

 

Tytuł:                                    „Walory przyrodnicze obszaru Stowarzyszenia Dolina Wełny"
Autorzy:                               Bartosz Krąkowski, Tomasz Skorupka
Wydawca:                           Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Wełny, Wągrowiec 2019
Liczba stron:                       120
Przygotowanie do druku:  Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań