Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Przebudowa drogi gminnej Sławno-Kamionek, ul. Leśna, gm. Kiszkowo, etap I i II wraz z usunięciem kolizji komunikacyjnych

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

 

 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 

Przebudowa drogi gminnej Sławno-Kamionek, ul. Leśna, gm. Kiszkowo, etap I i II wraz z usunięciem kolizji komunikacyjnych 

 

Pliki do pobrania:

SIWZ Slawno-Kamionek.doc
Format: doc, 263.5 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 174.04 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 81.5 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 184 kB
Załącznik nr 7 - RODO .docx
Format: docx, 14.36 kB
Informacja BIOZ.pdf
Format: pdf, 78.69 kB
Opis techniczny ul. Leśna.pdf
Format: pdf, 92.87 kB
Tab wyrównań dla MMA.pdf
Format: pdf, 48.62 kB
rys. 1.pdf
Format: pdf, 185.08 kB
rys. 2 PZT.pdf
Format: pdf, 1.82 MB
rys. 3.1.pdf
Format: pdf, 494.58 kB
rys. 3.2.pdf
Format: pdf, 506.8 kB
rys. 4.pdf
Format: pdf, 449.8 kB
rys. 5.pdf
Format: pdf, 186.31 kB
Opis techniczny DOR ul. Leśna Kamionek.pdf
Format: pdf, 150.99 kB
rys. 2.pdf
Format: pdf, 1.35 MB
uzgodnienia, opinie DOR.pdf
Format: pdf, 341.47 kB
lampa hybrydowa - karta k..pdf
Format: pdf, 139.57 kB
lampa hybrydowa - specyfikacja.pdf
Format: pdf, 389.35 kB
D.00.00.00 - Wymagania ogólne.pdf
Format: pdf, 253.64 kB
D.01.02.01 - Usunięcie drzew i krzewów.pdf
Format: pdf, 82.96 kB
D.01.02.04 - rozbiórka elem. dróg.pdf
Format: pdf, 101.46 kB
D.02.03.01 - wykonanie nasypów.pdf
Format: pdf, 133.8 kB
D.04.02.01 - Podbudowa z chudego betonu.pdf
Format: pdf, 143.76 kB
D.04.02.02 - Podbudowa z KŁSM.pdf
Format: pdf, 719.28 kB
D.04.05.01 Stabilizacja podłoża gruntowego.pdf
Format: pdf, 725.92 kB
D.05.04.01 - Nawierzchnia z kostki betonowej.pdf
Format: pdf, 129.5 kB
D.06.01.01 - Krawężniki betonowe.pdf
Format: pdf, 143.22 kB
uzg. ENEA cz.1.pdf
Format: pdf, 292.08 kB
uzg. ENEA cz.2.pdf
Format: pdf, 2.62 MB
uzg. ORANGE cz.1.pdf
Format: pdf, 787.84 kB
uzg. ORANGE cz.2.pdf
Format: pdf, 413.73 kB
uzg. PSG cz.1.pdf
Format: pdf, 589.54 kB
uzg. PSG cz.2.pdf
Format: pdf, 3.25 MB
uzg. UG Kiszkowo oraz WOD-KAN cz.1.pdf
Format: pdf, 287.68 kB
uzg. UG Kiszkowo oraz WOD-KAN cz.2.pdf
Format: pdf, 415.83 kB
Informacja BIOZ.pdf
Format: pdf, 78.18 kB
Opis techniczny.pdf
Format: pdf, 78.93 kB
Tabela robót ziemnych - etap II.pdf
Format: pdf, 72.52 kB
Tabela wyrównań - etap II.pdf
Format: pdf, 76.78 kB
orientacja - etap II.pdf
Format: pdf, 187.96 kB
rys. 2 PZT.pdf
Format: pdf, 1.45 MB
rys. 3.pdf
Format: pdf, 312.92 kB
rys. 4.pdf
Format: pdf, 189.05 kB
rys. 5.pdf
Format: pdf, 549.33 kB
DOR etap II-rys.2.pdf
Format: pdf, 1.1 MB
D.00.00.00 - Wymagania ogólne.pdf
Format: pdf, 253.64 kB
D.01.02.01 - Usunięcie drzew i krzewów.pdf
Format: pdf, 82.96 kB
D.01.02.04 - rozbiórka elem. dróg.pdf
Format: pdf, 101.46 kB
D.02.03.01 - wykonanie nasypów.pdf
Format: pdf, 133.8 kB
D.04.02.01 - Podbudowa z chudego betonu.pdf
Format: pdf, 143.76 kB
D.04.02.02 - Podbudowa z KŁSM.pdf
Format: pdf, 719.28 kB
D.04.05.01 Stabilizacja podłoża gruntowego.pdf
Format: pdf, 725.92 kB
D.05.04.01 - Nawierzchnia z kostki betonowej.pdf
Format: pdf, 129.5 kB
D.06.01.01 - Krawężniki betonowe.pdf
Format: pdf, 143.22 kB
decyzja o środowiskowych uwar..pdf
Format: pdf, 8.62 MB
ORANGE WT - przebudowa.pdf
Format: pdf, 1.6 MB
uzg. PZD cz.1.pdf
Format: pdf, 824.39 kB
uzg. PZD cz.2.pdf
Format: pdf, 797.78 kB
uzg. UG cz. 1.pdf
Format: pdf, 312.82 kB
uzg. UG cz.2.pdf
Format: pdf, 720.41 kB
zaświadczenie do DŚ.pdf
Format: pdf, 494.14 kB
informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 550.13 kB