Gmina Kiszkowo
Powróć do: Dla Turysty

POLA LEDNICKIE

Pola Lednickie są najbardziej znanym, choć nie zawsze utożsamianym z Gminą Kiszkowo miejscem. I mimo iż miejscowość powstała dopiero 01.01.2013 r., nazwa ta funkcjonuje już od wielu, wielu lat. Po raz pierwszy nazwy tej użył Jan Paweł II w liście skierowanym do młodzieży, 2.06.1997 r. Pola Lednickie położone są nad Jeziorem Lednica, między Skrzetuszewem a Imiołkami, około 10 km od Kiszkowa i 20 km na zachód od Gniezna. Po prawej stronie drogi ze Skrzetuszewa do Imiołek, rozciąga się 40 ha obszar Pól Lednickich. Miejsce, w którym odbywają się spotkania Lednica 2000, potocznie zwane "Lednicą". Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Młodzieży miało miejsce w 1997 r. Do roku 2005 odbywały się w wigilię Zesłania Ducha Św., po śmierci papieża Jana Pawła II natomiast, w pierwszą sobotę czerwca. Od kilku lat odbywają się też coroczne spotkania, nazywane Lednicą Dzieci, Lednicą Seniora i Lednicą Motocyklistów. Pomysłodawcą wszystkich jest dominikanin ojciec Jan Góra.

Przed wjazdem na parking znajduje się odlana z brązu muszla pielgrzymia. Pola Lednickie znajdują się bowiem na szlaku pielgrzymim Św. Jakuba do Composteli. Tuż obok niej, wzdłuż parkingu, ustawionych jest pięć krzyży. Nieco dalej, po prawej stronie, wśród zawsze zielonych choinek, stoi dębowa figura Chrystusa Frasobliwego.

Wejście do głównego budynku, po lewej stronie ma kształt Ryby, nawiązując do Bramy Trzeciego Tysiąclecia. Na parterze znajduje się niewielki sklepik, w którym można zakupić książki i pamiątki z Lednicy. Nie sposób nie zauważyć także ogromnej otwartej księgi. Jest to Biblia, którą przepisali i udekorowali młodzi ludzie z całej Polski. Waży 500 kg. Obok niej, na ścianie wiszą klucze, przywiezione w 2011 r., przez młodzież z różnych miast Polski. Na pierwszym piętrze znajduje się duża sala, na której wiszą obrazy prof. Tadeusza Boruty: Pogrzeb Jana Pawła II, Pentekostes (Zesłanie Ducha Św.) i Chrzest. Oprócz nich wiszą jeszcze dwie serie testamentu Jana Pawła II oraz ikona – Oblicze Chrystusa przemienionego z Sądeckiej Fary. Z dużej sali przechodzi się do kaplicy. W jej centralnym punkcie wisi kopia krzyża, z którym umierał JPII. Tabernakulum przedstawia postać Św. Jacka. Poniżej znajduje się nietypowy ołtarz zrobiony z żaren, na których babcia Ojca Góry wyrabiała mąkę, pod korporałem jest kamień. Po prawej stronie stoi ikona Matki Bożej Częstochowskiej, po lewej natomiast niespotykany w Polsce obraz Jezusa Miłosiernego, Jezusa Lednickiego, a także figura Matki Bożej Fatimskiej. Przed ołtarzem leży krzyż Lednicki, a w nim cztery kamienie z Ostrowa Lednickiego i jeden z Ziemi Świętej. Za ołtarzem, na parapecie, ustawionych jest sześć relikwiarzy, Św. Jana Pawła II (kropla krwi), Św. Faustyny Kowalskiej, Św. Jacka, Św. Andrzeja Boboli, Bł. Karoliny Kózkówny oraz Św. Stanisława Szczepanowskiego Biskupa i Męczennika, patrona Polski.

W otoczeniu głównego budynku – Świątyni Wiary, zauważyć można dwie figury: Matki Bożej Królowej Polski oraz nieopodal Lasku Katyńskiego z krzyżami – Św. Józefa, patrona rodzin, małżeństw, dobrego zamążpójścia i patrona dobrej śmierci. Uwagę zwracają także 3 ogromne głazy. Pierwszy znajduje się przy budynku. Waży 27 ton – na pamiątkę 27 lat pontyfikatu JPII, obok niego znajduje się popiersie Papieża Polaka, drugi waży 35 ton, prowadzi do niego aleja lipowa im. Jana Pawła II. Na Kamieniu widnieje sylwetka Matki Bożej Niezawodnej Nadziei z Jamnej, dar kopalni Węgla Brunatnego z Konina. Trzeci stoi pomiędzy Bramą Trzeciego Tysiąclecia a Jeziorem Lednica. Na głazie tym widnieje Piastowski Orzeł oraz napis: „Stąd nasz ród”.

W centralnym punkcie Pól Lednickich znajduje się sztucznie usypany pagórek, a na nim wzniesiona w 1997 r. Brama Trzeciego Tysiąclecia, zwana potocznie ze względu na swój kształt „Bramą - Rybą”. Jest to ażurowa konstrukcja stalowa (dł. 36 m i wys. 9 m). Do Bramy prowadzi Droga Trzeciego Tysiąclecia, która symbolizuje drogę, jaką trzeba przejść, aby dojść do Chrystusa. Przejście pod bramą jest integralną częścią spotkań Lednickich. Droga ma swój początek przy replice Krzyża z Giewontu, podarowanej młodzieży przez burmistrza Zakopanego Adama Bachledę-Curusia. Po lewej stronie Drogi ustawione są stacje Drogi Krzyżowej – osadzone w kamiennych słupach tablice z brązu, po prawej natomiast mieści się Świątynia Wiary i Dom Jana Pawła II.

Po przekroczeniu najważniejszego punktu na Drodze Trzeciego Tysiąclecia – Bramy w kształcie Ryby, kierujemy się do brzegu Jeziora Lednica. Jeziora, w którego wodach swój chrzest przyjął Mieszko I. Jeziora, które było świadkiem tworzenia się Państwa Polskiego. Tuż przy jego brzegu stoi symboliczna chrzcielnica w kształcie ryby, nieco dalej kopia łodzi znalezionej latem 1986 r., na dnie Jeziora Genezaret w pobliżu Migdal oraz kotwica, symbol nadziei.

Nieopodal lasu stoi drewniany krzyż oraz dzwonnica. 

 

DOM JANA PAWŁA II

Miejsc związanych ze Św. Janem Pawłem II jest na świecie wiele. Jego domem były Wadowice, ale i Rzym, dom JP II znajdziemy w Krakowie, Wrocławiu, Częstochowie, a także w Gminie Kiszkowo! Dom Jana Pawła II na Polach Lednickich otworzony został 31.03.2007 r. Posiada dwie kondygnacje. Na parterze znajduje się jadalnia, a na piętrze – pamiątki po Papieżu Polaku. Każdy, kto przybędzie do Domu JPII, może dotknąć spiżowego odlewu ręki Jana Pawła II (zrobionego dwa lata przed śmiercią papieża). Na świecie, są tylko dwa takie eksponaty. Jeden na Polach Lednickich, drugi od czerwca 2014 r., – w Krakowie.

W centralnej części pomieszczenia, znajduje się odgrodzony szybą pokój Jana Pawła II. A w nim przedmioty, którymi kiedyś święty się posługiwał, m.in.: biała sutanna, chusteczka osobista i ręcznik, pióro i teczka, buty i laska, namiot i kalosze - pozostałość z wędrówek, piuska i ornat, fotel z parlamentu i gitara poświęcona przez Jana Pawła II dla młodych z Poznania. Jest tam również parkiet z mieszkania kardynała Karola Wojtyły z ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie i okno z pomieszczenia, gdzie stało jego łóżko i biurko. Zobaczyć także można świecę z VI Światowych Dni Młodzieży, szkaplerz, szaty liturgiczne, krzyż i świecę, które Jan Paweł II podarował na pierwsze spotkanie nad Lednicą, różańce podarowane przy różnych okazjach przez Jana Pawła II i Benedykta XVI. Ponadto są tam różnego rodzaju wydawnictwa własnoręcznie podpisane przez Papieża Polaka, Dzieciątko z kości słoniowej i opłatki podarowane na pierwsza Pasterkę w ośrodku na Polach Lednickich. W pokoiku papieskim znajdują się również takie eksponaty, jak krzyż od prezydenta Lecha Wałęsy, przy którym składał przysięgę tuż po wyborze na prezydenta oraz dwa fotele z Belwederu. Za szybą znajduje się również klęcznik Św. Papieża, z brewiarzem i różańcem, a także pamiątki po kardynale Andrzeju Deskurze i prymasie Józefie Glempie.

W szklanych kapsułach przechowywane są także: symbole lednickie, znaczki pocztowe, pamiątkowe medale z każdej pielgrzymki Ojca Św. do Ojczyzny, pamiątki z Poczty Watykańskiej: medale pamiątkowe i monety oraz dwa złote znaczki z wizerunkiem papieża, Encyklika podpisana przez Papieża, rzeźba: Dłonie kobiet podtrzymujące lamkę oliwną- ofiarowane przez Związek Kobiet Polskich – symbolizujące podtrzymywanie przez kobiety światła Chrystusa w swoich rodzinach i inne pamiątki.

W 2012 r., zbiory wzbogaciła kopia chrzcielnicy Jana Pawła II, wykonana przez wadowickich artystów, poświęcona przez ks. kard. Stanisława Dziwisza na Skałce.