Gmina Kiszkowo
Powróć do: Dla Mieszkańca

PODATKI LOKALNE

Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne pdf i interaktywne): TUTAJ

 

 

Kiedy należy zgłosić podatek?
Formularz IR-1, IN-1, IL-1  o nabyciu nieruchomości mamy obowiązek złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości, tj. dnia nabycia nieruchomości.

Jak zgłosić podatek w gminie Kiszkowo?
- osobiście, przychodząc do urzędu
- wysłać tradycyjną pocztą
- wysłać do Urzędu poprzez epuap

 

Kiedy płacić podatek rolny, od nieruchomości, leśny?
Osoby fizyczne muszą zapłacić należność w czterech równych ratach w terminie do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które opłacają podatek od nieruchomości, obowiązują inne terminy, a mianowicie do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Podatek należy wpłacić:
- przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji,
- w kasie urzędu

 

Co grozi za nie płacenie podatku od nieruchomości?
Konsekwencją niezapłaconego podatku,  jest narastanie wysokości odsetek od należnej kwoty. Ustawowo wynoszą one ok. 8% w stosunku rocznym.
 
Kto ustala podatek?
Podatnik nie musi samodzielnie wyliczać podatku, ponieważ Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje, że ten obowiązek leży po stronie gminy. To urzędy muszą dostarczyć właścicielom nieruchomości decyzję o tym, jaka jest wysokości podatku do nieruchomości w danym roku. Inaczej jest w przypadku podatku od osób prawnych.
 

.................

UWAGA!!!

osoby prawne -wypełniają DEKLARACJE PODATKOWE dotępne: tutaj

osoby fizyczne wypełniają INFORMACJE PODATKOWE dostępne w załaczniku poniżej.

stawki podatku rolnego i od nieruchomości dostępne w załaczniku poniżej.

 

Pliki do pobrania:

DEKLARACJA - odpady komunalne 2022.pdf
Format: pdf, 591.27 kB
INFORMACJA O GRUNTACH (1).pdf
Format: pdf, 53.91 kB
INFORMACJA O LASACH.pdf
Format: pdf, 47.35 kB
STAWKI PODATKU ROLNEGO 2022.pdf
Format: pdf, 1.49 MB
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2022.pdf
Format: pdf, 1.5 MB