Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Budowa żłobka w miejscowości Kiszkowo

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

  

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

Budowa żłobka w miejscowości Kiszkowo

 

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Format: pdf, 121.25 kB
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 61.23 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 104.38 kB
Wyjaśnienia nr 3 do SWZ.pdf
Format: pdf, 164.16 kB
Wyjaśnienia nr 2 do SWZ.pdf
Format: pdf, 170.85 kB
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf
Format: pdf, 209.2 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 151.22 kB
SWZ - Żłobek.pdf
Format: pdf, 422.78 kB
Załącznik A.zip
Format: zip, 36.8 MB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 85.5 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.57 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.72 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 243.5 kB
Załącznik nr 6 - wykaz osób.doc
Format: doc, 61 kB