Gmina Kiszkowo
Powróć do: ORGANIZACJE

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk” Kiszkowo

Stowarzyszenie  Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk”  Kiszkowo jest organizacją  pozarządową ze statusem OPP.  Stowarzyszenie powstało  19.11.2004 r. Działalność  oparta jest na społecznej pracy członków. Siedzibą Stowarzyszenia jest Biblioteka Publiczna Gminy Kiszkowo. Członkowie Stowarzyszenia to głównie osoby niepełnosprawne i starsze z terenu gminy Kiszkowo o różnych rodzajach schorzeń i niepełnosprawności. Zgodnie z założeniami statutowymi, zadaniem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy zdrowotnej osobom niepełnosprawnym i starszym, głównie w zakresie rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia, organizowaniu i upowszechnianiu działalności sportowej, rekreacyjnej i aktywnych form wypoczynku oraz zwiększeniu aktywności życiowej i fizycznej członków.

 

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo Organizacja Pożytku Publicznego
ul.  Polna 33

62-280 Kiszkowo
tel./fax 61 429 70 45
e-mail: bibl.kisz@wp.pl
http://www.promyk-kiszkowo.com.pl/

Regon: 301845434; NIP 784 248 49 99
KRS 0000392500

Numer Konta Bankowego:    
BS Gniezno Oddz. Kiszkowo 95 9065 0006 0050 0500 1863 0001