Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiszkowie (II Etap) i Sławnie oraz rozbudowa kanalizacji w Rybnie Wielkim i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej dz. nr 113 w Rybnie Wielkim

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

  

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

o wartości zamówieni nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiszkowie (II Etap) i Sławnie oraz rozbudowa kanalizacji w Rybnie Wielkim i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej  dz. nr 113 w Rybnie Wielkim

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Format: pdf, 119.74 kB
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 67.87 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 95.07 kB
Wyjaśnienia nr 2 do SWZ.pdf
Format: pdf, 188.76 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 156.06 kB
SWZ + załączniki.pdf
Format: pdf, 1.89 MB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 85.5 kB
Załącznik nr 1a do formularza oferty.doc
Format: doc, 108.5 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.57 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.79 kB
Załącznik nr 5 - umowa.doc
Format: doc, 244 kB
Załącznik nr 6 - wykaz osób.doc
Format: doc, 64.5 kB
zalacznik-nr-a_060922.zip
Format: zip, 203.34 MB
Załącznik nr B.zip
Format: zip, 11.29 MB
Załącznik nr C.zip
Format: zip, 3.12 MB
Załącznik nr D.zip
Format: zip, 1.24 MB
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf
Format: pdf, 159.5 kB
Załącznik nr 5 - wersja po modyfikacji.doc
Format: doc, 251.5 kB