Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

 

postępowanie o udzielenie umowy koncesji

w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Z 2021 r. poz. 541)

wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 UmowaKoncU

 

Koncesja na świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo
w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Format: pdf, 130.25 kB
Informacja o zmianie ogłoszenia.pdf
Format: pdf, 132.86 kB
KONCESJA 21-23 - korekta.pdf
Format: pdf, 338.56 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o koncesji.pdf
Format: pdf, 59.37 kB
Zał nr 1 do wyjasnień - harmonogram.pdf
Format: pdf, 1.66 MB
Wyjaśnienia I.pdf
Format: pdf, 116.87 kB
KONCESJA 21-23.doc
Format: doc, 196 kB
Ogłoszenie o koncesji.pdf
Format: pdf, 126.05 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 51 kB
Załącznik nr 4 - projekt umowy.doc
Format: doc, 100.5 kB
Załącznik nr 5 - wykaz usług.docx
Format: docx, 14.92 kB
Załącznik nr 6 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.33 kB
Załącznik nr 8 - pozwolenia wodnoprawne.zip
Format: zip, 7.18 MB
Załącznik nr 12 - RODO.docx
Format: docx, 14.28 kB