Gmina Kiszkowo
Powróć do: ORGANIZACJE

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy w Kiszkowie

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy w Kiszkowie

Oddanie krwi jest czasami jedyną możliwością uratowania życia. Dla honorowych dawców krwi najważniejsze jest to, że tak niewielkim gestem mogą pomóc potrzebującym.
Pięć lat temu w Kiszkowie powstał Klub Honorowego Dawcy Krwi przy Urzędzie Gminy. Już wtedy zgłosiło się wielu chętnych.  Dziś klub liczy 38 osób i trzy razy w roku, na terenie gminy Kiszkowo, organizuje akcje krwiodawstwa.

 

1.    Krótka droga do dużego sukcesu
Klub Honorowego Dawcy Krwi przy Urzędzie Gminy Kiszkowo powstał 24 maja 2009 roku, krótko po otwarciu oddziału pogotowia ratunkowego. Podlega on pod  Zarząd Okręgowy PCK .  Dzięki wsparciu wielu osób, zaczął organizować cykliczne akcje oddawania krwi na terenie Kiszkowa.

 

2.    Wyróżnienia za działalność
W Polsce krew oddaje się bezpłatnie, jednak honorowi dawcy co jakiś czas dostają wyróżnienia za swoją bezinteresowną pomoc:
Odznaczenia lll stopnia za oddanie 5 litrów krwi  kobiety i 6 litrów krwi  mężczyzny
Odznaczenia ll stopnia za oddanie 10 litrów krwi  kobiety i 12 litrów krwi  mężczyzny
Odznaczenia l stopnia za oddanie  15 litrów krwi kobiety i 18 litrów krwi mężczyzny

3  Kto może oddać krew?
Krwiodawcą może zostać każda pełnoletnia osoba poniżej 65 roku życia. Osoba zdrowa, ważąca powyżej 50kg.

4.  Co zrobić, by oddać krew?
Aby oddać krew należy przyjść na akcję krwiodawstwa z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport itp.) i wypełnić formularz, który otrzyma się na miejscu. Trzeba być  po lekkim posiłku.

5. Gdzie i kiedy organizowane są akcje?
Wszystkie akcje organizowane są  w niedzielę na terenie Kiszkowa (najczęściej przy hali widowiskowo-sportowej lub na boisku szkolnym). Dokładne informacje można znaleźć na plakatach rozwieszanych na terenie gminy oraz na stronie internetowej gminy Kiszkowo.

6.  Do kogo należy się zgłosić?
Aby dołączyć do klubu należy się zgłosić do Józefa Terechowicza lub któregoś z pozostałych członków zarządu.

Józef Terechowicz – prezes zarządu: tel. 608 335 874
Tomasz Chudy – zastępca: tel. 503 732 266
Katarzyna Chuda – skarbnik
Mieczysław Jung – członek zarządu

 

7.  Wyniki poprzednich akcji

2009 rok
l akcja – 25.09.2009 r.                             44 osoby,  19,80

2010 rok
ll akcja – 06.03.2010 r.                           41 osób,  18,45
lll akcja – 10.07.2010 r.                          35 osób,  15,75
IV akcja – 24.10.2010 r.                         51 osób,  22,62

2011 rok
V akcja – 06.03.2011 r.                           54 osoby,  24,30
VI akcja – 19.06.2011 r.                          40 osób,   18,00
VII akcja  - 16.10.2011 r.                        46 osób,   20,70

2012 rok
VIII akcja – 18.03.2012 r.                       44 osoby,  19,65
IX akcja – 17.06.2012 r.                          39 osób,  17,55
X akcja – 14.10.2012 r.                           45 osób,  20,25

2013 rok
XI akcja – 24.03.2013 r.                         52 osoby, 23,10
XII akcja – 23.06.2013 r.                       38 osób,  16,40
XIII akcja – 13.10.2013 r.                      28 osób, 12,60

2014 rok
XIV akcja – 23.02.2014 r.                     64 osoby, 28,69
XV akcja – 01.06.2014 r.                      59 osób,   26,55
XVI akcja - 21.09.2014 r.                     23 osoby, 10,18

2015 rok
XVII akcja - 01.03.2015 r.                    38 osób,  17,00
XVIII akcja - 01.06.2015 r.                   61 osób,  26,75
XIX akcja - 04.10.2015 r.                      40 osób, 18,00

2016 rok
XX akcja - 06.03.2016 r.                      34 osoby; 15,30
XXI akcja - 05.06.2016 r.                     46 osób;   20,70
XXII akcja - 02.10.2016 r.                    44 osoby; 19.80

2017 rok
XXIII akcja - 05.03.2017 r.                  59 osób, 25,86
XXIV akcja - 04.06.2017 r.                  47 osób, 21,15
XXV akcja - 01.10.2017 r.                   47 osób, 21,15

2018 rok
XXVI akcja - 04.03.2018 r.                38 osób,  17,10
XXVII akcja - 10.06.2018 r.               53 osoby, 23,85
XXVIII akcja - 07.10.2018 r.              41 osób,  18,45

2019 rok
XXIX akcja - 03.03.2019 r.                32 osoby, 14,40
XXX akcja - 02.06. 2019 r.                39 osób,   17,55
XXXI akcja - 06.10. 2019 r.               22 osoby, 10,80

2020 rok
XXXII akcja:   01.03.2020 r.              34 osoby,   15,30
XXXIII akcja: 31.05.2020 r.               54 osoby,   24,41
XXXIV akcja: 27.09.2020 r.               37 osób,     16,50

2021 rok
XXXV akcja 28.02.2021 r.                  41 osób      18,45
XXXVI akcja 06.06.2021 r.
XXXVI akcja, 03.10.2021 r.                22 osoby    9,90

 

2022 rok
XXXVII  akcja 06.03.2022
XXXVIII akcja 29.05.2022                   28 osób    12,6
XXXIX    akcja

 

Nie bądź obojętny! Przyjdź i oddaj krew dla kogoś, komu będzie ona niezbędna do życia! Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych akcjach!