Gmina Kiszkowo
Powróć do: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe o cenę na przebudowę gminnej drogi wewnętrznej w m. Brudzewko

Gmina Kiszkowo zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w m. Brudzewko, gm. Kiszkowo”

 

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Pliki do pobrania:

D.00.00.00 - Wymagania ogólne.pdf
Format: pdf, 253.26 kB
D.01.02.04 - rozbiórka elem. drogi.pdf
Format: pdf, 102.49 kB
D.04.02.02 - Podbudowa z KŁSM.pdf
Format: pdf, 720.71 kB
D.04.05.01 Stabilizacja podłoża gruntowego.pdf
Format: pdf, 787.91 kB
Informacja BIOZ.pdf
Format: pdf, 77.79 kB
kosztorys ofertowy.pdf
Format: pdf, 79.31 kB
Opis techniczny.pdf
Format: pdf, 78.92 kB
przedmiar robót.pdf
Format: pdf, 60.32 kB
rys. 1 plan orientacyjny.pdf
Format: pdf, 146.54 kB
rys. 3 przekr. konstrukcyjne.pdf
Format: pdf, 148.96 kB
rys. 4 profil podłużny.pdf
Format: pdf, 108.07 kB
rys.2 PZT.pdf
Format: pdf, 597.03 kB
protokół z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 429.27 kB