Gmina Kiszkowo

Utworzenie Centrum Kulturalnego w miejscowości Rybieniec

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn. "Utworzenie Centrum Kulturalnego w miejscowości Rybieniec" miała na celu powstanie obiektu, który będzie pełnił funkcję centrum kulturalnego w Rybieńcu. Takie miejsce było bardzo potrzebne w tej wsi gdzie istnieje duży potencjał wśród mieszkańców. Powstanie centrum pozwoliło  na aktywizację mieszańców, dało możliwości do spotkań i integracji oraz organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych w skali sołectwa i gminy.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", podziałanie 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Program relizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Numer umowy: 00378-6935-UM1510676/17

Całkowita wartość projektu: 149.999,98 zł

Tytuł projektu:  Utworzenie Centrum Kulturalnego w miejscowości Rybieniec

 

Świetlica wiejska w Rybieńcu