Gmina Kiszkowo

Utworzenie Centrum Integracji Mieszkańców w Charzewie poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej

Utworzenie Centrum Integracji Mieszkańców w Charzewie poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

Operacja pn. "Utworzenie Centrum Integracji Mieszkańców w Charzewie poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej" miała na celu powstanie obiektu, który będzie pełnił funkcję centrum integracji mieszkańców. Stworzenie takiego miejsca było bardzo potrzebne w tej miejscowości gdzie istnieje duży potencjał wśród mieszkańców. Powstanie budynku z mediami spowodowało, że powstało dużo więcej akcji integracyjnych i zaktywizowało większą liczbę ludzi w ciągu całego roku.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", podziałanie 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Dnia 29 września 2018 r. o godz. 16-tej, nastąpi oficjalne otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Charzewie.

Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie świetlicy wiejskiej w Charzewie i stworzenie Centrum Integracji Mieszkańców. Obiekt ten pozwoli mieszkańcom i radzie sołeckiej na zwiększenie swojej aktywności, a także stworzy miejsce gdzie będą mogły być organizowane różne imprezy integracyjne, spotkania wiejskie oraz mety rajdów rowerowych aktywizujących nie tylko mieszkańców Charzewa.

Poprzez wykonane zadania, zwiększyła się powierzchnia budynku: z 41,7 m2 na 148,3m2. Powierzchnia użytkowa wynosi obecnie 123,4m2, natomiast kubatura 817m3.

Budynek Centrum został wykonany z dbałością o środowisko naturalne. Zastosowano w nim ogrzewanie na biomasę (drewno, brykiety ze słomy, pelety) oraz wykonano izolację termiczną budynku.

Wykonawcą zadania był Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sierzchuła z Gniezna.

Kwota umowy: 370 tys. zł brutto

Kwota dofinansowania: 85 575,00 zł

Zadnie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Charzewo posiada walory kulturowe i turystyczne. W bezpośrednim sąsiedztwie Centrum znajduje się zabytkowy dwór z 1905 r. otoczony starym parkiem, w którym rosną największe na terenie gminy Kiszkowo egzemplarze platana klonolistnego i miłorzębu dwuklapowego. Przez Charzewo przebiegają także różne szlaki turystyczne. Jednym z nich jest szlak rowerowy prowadzący z Obszaru Natura 2000 Dolina Małej Wełny pod Kiszkowem do Lednickiego Parku Krajobrazowego. Drugi szlak ma rangę międzynarodową i jest wielkopolskim fragmentem Drogi Św. Jakuba biegnącej z Gniezna przez Wielkopolski Park Etnograficzny, Charzewo i dalej do Poznania.

 

Edit: 2018-09-29

Uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Charzewie

W sobotnie popołudnie 29 września w Charzewie miała miejsce wyjątkowa uroczystość, na którą od bardzo dawna czekali mieszkańcy. Otóż nastąpiło oficjalne otwarcie nowej świetlicy wiejskiej.Najpierw jednak ks. dziekan Romuald Szczepaniak poświęcił figurę Matki Boskiej. Koszty renowacji pokryła pani Zofia Błażejewska.Figury, krzyże przydrożne, kapliczki… Cała mała architektura sakralna obecna jest w przestrzeni publicznej. Na figurze widoczny jest napis mówiący o tym, że postawiona została z wdzięczności za odzyskaną wolność. W roku stulecia odzyskania niepodległości, stulecia Powstania Wielkopolskiego, tym bardziej nabiera to wymiaru patriotycznego. Dajemy tego wyraz, poprzez tego typu gesty, jak ten uczyniony przez panią Błażejewską. Na terenie naszej gminy jest dużo krzyży i figurek. Kiedyś stawiano je na rozstaju dróg, jako drogowskaz. – powiedział Wójt Gminy Kiszkowo.Następnie, krótko przed oficjalnym otwarciem świetlicy Wójt powiedział: Charzewo to jest Charzewo!!! Dzisiaj możecie być dumni. Pamiętam 2006 r. Pierwsze spotkanie tutaj. Ponad 12 lat temu. Mówiliście o różnych problemach, o wszystkich sprawach, które należy załatwić. Dzisiaj możemy powiedzieć, że praktycznie wszystko jest załatwione. Jest dobre uzbrojenie, o które żeście zabiegali. Zadbane osiedle. A teraz miejsce do dobrego wypoczynku. Marzeniem moim jest, aby wszystkie drogi prowadzące do Charzewa, były bitumiczne, pokryte asfaltem. Do tego będziemy dążyć.Jeśli chodzi o obiekt. Pamiętacie go wszyscy. Niewielkie pomieszczenie, z kubusiem na węgiel. Pomieściliśmy się. Byliśmy na dorobku. Małe, ciasne, ale własne. Dzisiaj możecie cieszyć się tym pięknym, nowoczesnym obiektem. Oczywiście pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Ale jest fundusz sołecki. Dzięki niemu będzie można dokończyć to, co już zaczęliście. Obecny budynek wybudowała firma Grinbud Jarosława Sierzchuły z Gniezna. Projekt wykonał Ireneusz Brzeziński. Koszt zadania to 370 tys. zł. Udało się także zakupić krzesła. Niech to będzie to pierwsze wiano do tej świetlicy. Wiele pozostało do zrobienia, ale bardzo dużo zostało już dzięki wam drodzy mieszkańcy zrobione. I za to chciałabym wam serdecznie podziękować. Nie byłoby też tego obiektu, gdyby nie skuteczność pana sołtysa i radnego. Możecie być z niego dumni!!!Po uroczystym przecięciu wstęgi, ks. dziekan dokonał poświęcenia nowego obiektu.Następnie głos zabrali radni powiatowi pan Piotr Staszczak i pan Stanisław Szczepański.Po zakończeniu części oficjalnej, sołtys Masłowski zaprosił wszystkich gości oraz mieszkańców do środka świetlicy, gdzie czekał na wszystkich poczęstunek. Gospodarz wsi przygotował również niespodzianki. Każda pani otrzymała różyczkę a każde dziecko paczuszkę słodyczy.