Gmina Kiszkowo
Powróć do: GOPS

Struktura GOPS

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo
email: ops@kiszkowo.pl
tel. +48614297018, pok. 6 
Marzena Bałut
Kierownik GOPS
ops@kiszkowo.pl
tel. +48614297028, pok.  5
 
 
Małgorzata Białkowska
malgorzata.bialkowska@kiszkowo.pl

Specjalista Pracy Socjalnej, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Kiszkowie
praca socjalna, poradnictwo, wywiady środowiskowe, świadczenia z pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wsparcie dla rodzin
REJON PRACY SOCJALNEJ nr 1:

Kiszkowo, Turostowo, Turostówko, Węgorzewo, Sroczyn, Gniewkowo, Charzewo, Berkowo, Głębokie, Skrzetuszewo, Sławno, Kamionek, Imiołki, Dąbrówka Kościelna, Karczewo, Karczewko
 
Paulina Koczorowska
paulina.koczorowska@kiszkowo.pl

praca socjalna, poradnictwo, wywiady środowiskowe, świadczenia z pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wsparcie dla rodzin
REJON PRACY SOCJALNEJ nr 2:

Łubowice, Łubowiczki, Rybno Wielkie, Rybieniec, Olekszyn, Łagiewniki Kościelne, Wola Łagiewnicka, Myszki, Ujazd, Brudzewko, Darmoszewo
 
tel. +48614297052, pok. 9
Agnieszka Maćków
świadczenia rodzinne, Fundusz  Alimentacyjny, Karta  Dużej  Rodziny
agnieszka.mackow@kiszkowo.pl