Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiszkowo

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówieni nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP


Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiszkowo, gmina Kiszkowo,
powiat gnieźnieński – Etap I

 

Uwaga: w razie problemu z pobraniem pliku "zalaczniknra"  proszę kliknąć tutaj

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 53.96 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 103.08 kB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 114.91 kB
Wyjaśnienia nr 9 do SWZ.pdf
Format: pdf, 92.71 kB
Wyjaśnienia nr 8 do SWZ.pdf
Format: pdf, 111.21 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Format: pdf, 35.71 kB
Wyjaśnienia nr 7 do SWZ.pdf
Format: pdf, 193.72 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy korekta .pdf
Format: pdf, 543.57 kB
Wyjaśnienia nr 6 do SWZ.pdf
Format: pdf, 101.83 kB
Wyjaśnienia nr 5 do SWZ.pdf
Format: pdf, 103.63 kB
Wyjaśnienia nr 4 do SWZ.pdf
Format: pdf, 170.43 kB
Wyjaśnienia nr 3 do SWZ.pdf
Format: pdf, 192.75 kB
Tom III-2 - Konstrukcja.zip
Format: zip, 22.96 MB
Wyjaśnienia nr 2 do SWZ.pdf
Format: pdf, 95.23 kB
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf
Format: pdf, 226.08 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 141.39 kB
SWZ+ załączniki.pdf
Format: pdf, 1.9 MB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 86 kB
Załącznik nr 1a do formularza oferty.doc
Format: doc, 156.5 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.57 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.58 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 239 kB
Załącznik nr 6 - wykaz osób.doc
Format: doc, 63.5 kB
zalaczniknra.7z
Format: 7z, 174.28 MB