Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 284036P w m. Olekszyn

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.)
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 284036P w m. Olekszyn

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 62.47 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf
Format: pdf, 139.35 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 97.83 kB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 109.42 kB
Ogłoszenie o zmówieniu.pdf
Format: pdf, 142 kB
SWZ + załączniki.pdf
Format: pdf, 1.61 MB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 83 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.57 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.57 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 225.5 kB
Załącznik nr 6 - wykaz osób.doc
Format: doc, 60 kB
Załącznik nr A.zip
Format: zip, 5.62 MB