Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Przetarg na przebudowę gminnej drogi dojazdowej w m. Rybno Wielkie

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

 

  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 

Przebudowa gminnej drogi dojazdowej w m. Rybno Wielkie Gmina Kiszkowo

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 172.4 kB
SIWZ przebudowa Rybno Wielkie.doc
Format: doc, 256.5 kB
Załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu .doc
Format: doc, 30.5 kB
Załącznik nr 7 - RODO .docx
Format: docx, 13.39 kB
Informacja BIOZ.pdf
Format: pdf, 78.6 kB
Opis techniczny.pdf
Format: pdf, 82.87 kB
rys. 1 plan orientacyjny.pdf
Format: pdf, 148.95 kB
rys. 3 przekrój konstrukcyjny.pdf
Format: pdf, 148.37 kB
rys.2 PZT.pdf
Format: pdf, 652.14 kB
opinie DOR.pdf
Format: pdf, 196.36 kB
Opis techniczny DOR.pdf
Format: pdf, 42 kB
rys. 2 DOR.pdf
Format: pdf, 561.69 kB
kosztorys ofertowy.pdf
Format: pdf, 94.47 kB
przedmiar robót.pdf
Format: pdf, 65.88 kB
D.00.00.00 - Wymagania ogólne.pdf
Format: pdf, 253.2 kB
D.01.02.04 - rozbiórka elem. drogi.pdf
Format: pdf, 102.17 kB
D.04.02.02 - Podbudowa z KŁSM.pdf
Format: pdf, 720.72 kB
D.04.05.01 Stabilizacja podłoża gruntowego.pdf
Format: pdf, 787.93 kB
informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 593.53 kB