Gmina Kiszkowo

OSY - Otwarte Strefy Aktywnosci Fizycznej

 

 FOTORELACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

 

Tytuł operacji: "Otwarte strefy aktywności fizycznej na terenie gminy Kiszkowo"

 

Cel operacji: "Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców poprzez budowę otwartych stref aktywności fizycznej w Rybnie Wielkim, Sławnie, Turostowie i Węgorzewie."

Beneficjent: Gmina Kiszkowo

Umowa o dofinansowanie nr 00074-6523.2-SW1510091/18/19

Dnia 4 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, podpisana została umowa o dofinansowanie operacji, pt. „Otwarte strefy aktywności fizycznej na terenie gminy Kiszkowo”.

Celem operacji jest poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców poprzez budowę otwartych stref aktywności fizycznej w Rybnie Wielkim, Sławnie, Turostowie i Węgorzewie. W ramach działania urządzone zostaną siłownie zewnętrzne.

Kwota dofinansowania:         235.000 zł