Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kiszkowo w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy
PZP
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu
gminy Kiszkowo w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 71.62 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf
Format: pdf, 118.16 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 96.62 kB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 109.17 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 122.3 kB
SWZ + załączniki.pdf
Format: pdf, 1.67 MB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 81.5 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 32.95 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 36.75 kB
Załącznik nr 5 - umowa.doc
Format: doc, 163 kB
Załącznik nr 7 - wykaz usług.doc
Format: doc, 40.5 kB