Gmina Kiszkowo
Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niesłyszącyh

Osoby niesłyszące i słabo słyszące mogą kontaktować się z Urzędem Gminy Kiszkowo  w podany niżej sposób:

 

*  Wysyłając pismo na adres: Urząd Gminy Kiszkowo ul. Szkolna 2,  62-280 Kiszkowo tel. (061) 429 70 10, fax (061) 429 70 11

 

* Wysyłając maila na adres: ug@kiszkowo.pl

 

W  oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2017.1824 j.t) w kontakcie z urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca może skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16. rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w urzędzie.