Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze dla obiektów zamawiającego na lata 2023-2024

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

Sukcesywna dostawa oleju opałowego na cele grzewcze dla obiektów zamawiającego na lata
2023-2024

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 69.51 kB
Odrzucenie i wybór oferty.pdf
Format: pdf, 128.03 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 97.86 kB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 113.33 kB
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf
Format: pdf, 145.66 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 138.82 kB
SWZ + załączniki.pdf
Format: pdf, 1.25 MB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 84 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.57 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.79 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 122.5 kB