Gmina Kiszkowo
Powróć do: Zapytania ofertowe

Dostawa Licencji oprogramowania Statlook 16 (1 master + 50 agentów) wraz z roczną asystą dla Urzędu Gminy w Kiszkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP.271.1.3.2022

prowadzonego na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo

Zamówień Publicznych (Dz.U.2021, poz. 1129 z późn.zm.), którego przedmiotem jest:

 

Dostawa Licencji oprogramowania  Statlook 16 (1 master + 50 agentów) wraz z roczną asystą dla Urzędu Gminy w Kiszkowie

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty.pdf
Format: pdf, 219.47 kB
Zaproszenie do sładania ofert_v2.pdf
Format: pdf, 408.73 kB
Formularz Ofertowy UG_V2.docx
Format: docx, 63.18 kB
załącznik nr 3_wzór umowy_v2.docx
Format: docx, 65.56 kB