Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Dostawa komputerów przenośnych typu laptop w ilości 267 szt. w ramach Programu Cyfrowa Polska – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówieni nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 62.05 kB
Odrzucenie i wybór oferty.pdf
Format: pdf, 136.85 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 123.17 kB
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR1.pdf
Format: pdf, 268.09 kB
ogłoszenie o zamówieniu-1.pdf
Format: pdf, 88.76 kB
SWZ+załączniki.pdf
Format: pdf, 5.93 MB
Załącznik nr 3 do SWZ_Oświadczenie.docx
Format: docx, 58.23 kB
Załącznik nr 4 do SWZ_Wzór Umowy.docx
Format: docx, 74.03 kB