Gmina Kiszkowo

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i salą dydaktyczną w Łagiewnikach Kościelnych

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i salą dydaktyczną w Łagiewnikach Kościelnych
Nr naboru: 149/RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16
Nr wniosku: RPWP.09.03.03-30-0069/16

Cel: W ramach projektu powstanie obiekt sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i salą dydaktyczną. Budynek będzie połączony z istniejącą szkołą od strony wschodniej za pośrednictwem łącznika. Wejście do budynku i komunikacja wewnątrz będą dostosowane do ruchu osób niepełnosprawnych.
W ramach zadania zostanie zakupione wyposażenie sportowe do sali gimnastycznej, szatni i zaplecza. Urządzona zostanie także pracownia komputerowo-językowa wyposażona w sprzęt informatyczny i multimedialny.
Dzięki realizacji zadania możliwa będzie poprawa warunków edukacji i zwiększenie jakości nauczania w zakresie kompetencji kluczowych (ICT, języki obce). Wynikiem  projektu  będzie  również wyrównanie  deficytów  i  zapobieganie  rozwojowi  chorób  cywilizacyjnych  młodzieży poprzez zwiększenie aktywności fizycznej i promowanie aktywności wśród młodych ludzi.

Beneficjent: Gmina Kiszkowo
Całkowita wartość projektu 2 339 438,21
Kwota dofinansowania 1 988 522,47
Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej
Rozpoczęcie realizacji projektu 2017-01-01
Planowane zakończenie: 2018-12-31

 

 

 

Edit: 2018-08-13

Nowa sala gimnastyczna w Łagiewnikach Kościelnych gotowa!!!

W 50-lecie powstania nowej szkoły w Łagiewnikach Kościelnych, w 30-tą rocznicę nadania szkole imienia Wincentego Witosa, oddajemy do użytku salę gimnastyczną wraz salą dydaktyczną komputerowa w pełni nowocześnie wyposażoną. Budowa trwała niespełna 2 lata: rozpoczęcie budowy w 2017 r., zakończenie w sierpniu 2018 r. Posiadamy pełne pozwolenie na użytkowanie, z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Koszt budowy tej sali z zapleczem i salą dydaktyczną to 2,4 mln zł. Przy czym dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego to ok. 2 mln zł.

Najwięcej radości sprawiamy naszym milusińskim, uczniom, którzy czekali na to bardzo długo. Kiedy ta szkoła była oddawana do użytkowania, jawiła nam się jako szkoła nowoczesna. Z wielkim zapleczem kuchennym, przestronnymi korytarzami i holami, które przez ten okres służyły w okresie jesienno-zimowym, jako sala gimnastyczna. Dzisiaj możemy powiedzieć, ze szkoła jest kompletna. Posiada pełną bazę naukowo-dydaktyczną salę sportową. Posiada nadane imię szkoły i sztandar. To wszystko co szkole jest niezbędną, by samą wartość w sobie miało. – mówi Wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski.

W budynku sali sportowej wygospodarowana została także salka do nauki języków i innych przedmiotów, wyposażona w sprzęt multimedialny, tablicę interaktywną, 25 laptopów, interaktywne pulpity do nauki języka umożliwiające podział uczniów na grupy, obsługiwanie poszczególnych grup i komunikację między nimi. Wszystko obudowane w ciekawy układ biurek, umożliwiający uczniom skupienie się na nauce. – dodaje Zastępca Wójta Gminy Kiszkowo Radosław Występski.

Wyposażenie sportowe sali obejmuje słupki do piłki siatkowej, wytyczone jest także boisko do piłki ręcznej wraz z bramkami, można także uprawiać piłkę halową, kosze treningowe, sprzęt wymagany do ćwiczeń gimnastycznych: ławki gimnastyczne, zestaw materacy, stoły do tenisa stołowego, zestaw do minihokeja. Sala będzie wyposażona tak, jak być powinna, po to żeby kształtować postawę i ułatwić zajęcia sportowe.

Projekt tego bardzo funkcjonalnego obiektu sporządziła firma architektoniczna Bartka Haremzy. Wykonawcą tego zadania była firma Grinbud z Gniezna. Musze tutaj powiedzieć, że jestem pod wrażeniem wykonawstwa i fachowości tego wszystkiego, co zostało, tam wykonane. Kierownikiem budowy był pan Jarosław Sierzchuła, głównym inspektorem nadzoru pan Artur Nowakowski. Maciej Kanoniczka – inspektor nadzoru instalacyjnego i wod-kan, natomiast elektronicznymi sprawami zajmował się pan Andrzej Kabaciński. – podsumowuje Wójt Bąkowski.

Otwarcie sali planowane jest na 4 września.

 

 

Edit: 2018-09-04

Dziś spełniło się marzenie wielu z nas! czyli o otwarciu nowej sali sportowej w Łagiewnikach Kośc. 

We wtorek 4 września 2018 r. w Łagiewnikach Kośc. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Oficjalnie została oddana do użytku nowa sala sportowa, na którą czekano bardzo długo.

Jak to się zaczęło?

W 2011 r. wójt gminy zlecił wykonanie dokumentacji projektowej panu Bartoszowi Haremzie. Zespół wkomponował nowy obiekt w istniejący już budynek szkoły. Sala sportowa jest jego integralną całością, mimo iż jest od niego młodsza o 50 lat. Wniosek wraz z dokumentacją projektową został złożony do Urzędu Marszałkowskiego. Gdy został pozytywnie oceniony, w czerwcu 2017 r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Nie czekając na umowę, w kwietniu ubiegłego roku rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania i wyłoniono wykonawcę Firmę Grinbud Jarosława Sierzchuły. Inspektorami nadzoru byli: Artur Nowakowski, Maciej Kanoniczak i Andrzej Kabaciński. Pan Bartosz Haremza miał nadzór autorski. Realizacja tego zadania była przewidziana do października tego roku. Jednak dzięki sprawnym działaniom i zabiegom, udało się je ukończyć w sierpniu. Można teraz cieszyć się, mając wszelkie pozwolenia na użytkowanie tego obiektu, włącznie z pozwoleniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Projekt został zrealizowany w ramach dofinansowania WRPO. Wójt podziękował Marszałkowi za uwzględnienie wniosku w tym dofinansowaniu oraz panu Piotrowi Gruszczyńskiemu, który wspierał gminy nie należące do obszaru OZI, by mogły skorzystać z tej formy dofinansowania.

Inwestycję wspierało wiele osób. Wójt podziękował radnym powiatowym panom Stanisławowi Szczepańskiemu i Piotrowi Staszczakowi, sołtysowi Łagiewnik Kośc. Zbigniewowi Wołczykowi, mieszkańcom, Firmie Jutar oraz panu Dyrektorowi Andrzejowi Szprywie i jego całemu zespołowi: nauczycielom, panu woźnemu Piotrowi Kozłowskiemu, panu Bartkowi Kaczor i wszystkimi pracownikami obsługi.

 

„Dzisiaj bardzo doniosły moment i wielka radość. Tak na prawdę nie wiem, kto z nas najbardziej się cieszy: czy Wy, czy ja. Ale myślę, że wspólnie będziemy tą radością się dzielić z naszymi gośćmi. – tymi słowami Wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski, powitał wszystkim przybyłych na uroczystość. Bardzo serdecznie Was witam, od tych najmłodszych po ośmioklasistów, uczennice, uczniów, nauczycieli. Witam mieszkańców obwodu szkolnego Łagiewniki Kościelne. Radość trzeba przeżywać wspólnie. Cieszę się również z tak licznie przybyłych gości, do których wystosowaliśmy zaproszenie. Są z nami: pan Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, pani Starosta Beata Tarczyńska, pan Senator Robert Gaweł, pan poseł Zbigniew Dolata, przedstawicieli parlamentarzystów posła Krzysztofa Ostrowskiego, Pauliny Hennig-Kloska, euro posłanki Krystyny Łybackiej. Serdecznie witam także pana Piotra Gruszczyńskiego Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, pana Adama Serwatkę Burmistrza Miasta i Gminy Kłecko, pana Eugeniusza Występskiego, byłego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Kośc. Bardzo serdecznie witam także dyrektorów szkół w Kiszkowie i w Sławnie oraz radnych, sołtysów, Przewodniczącego Rady Kazimierza Barańczaka. Jeszcze raz witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Cieszę się z waszej obecności.

Dnia 14 września 1968 r. został oddany do użytku budynek szkoły podstawowej. Wówczas jako ośmioklasista postrzegałem szkołę, jako coś niebywałego, nowocześnie urządzonego. Wielkie przestronne sale lekcyjne i korytarze, które służyły nam za salę gimnastyczną, centralne ogrzewanie, wszyscy w jednym budynku. Cieszyliśmy się ogromnie. Wówczas nikt z nas nie marzył o tym, aby powstało coś jeszcze bardziej nowoczesne i funkcjonalne, które będzie miało szkołę ubogacić. Dzisiaj właśnie to się dzieje. Oddajemy salę gimnastyczną, byście mogli aktywnie korzystać jako uczniowie, ale tez i środowisko. Jest to sala środowiskowa. Jedenaście lat temu w 2007 r. oddaliśmy do użytkowania pełnowymiarową Halę Widowiskowo-Sportową w Kiszkowie. Wówczas była to pierwsza taka hala w powiecie gnieźnieńskim. Dzisiaj tych sal oddawanych jest bardzo dużo, choćby wczoraj podczas inauguracji roku szkolnego w Wielkopolsce, oddana została sala przy III Liceum w Gnieźnie oraz przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie oddana została pełnowymiarowa duża hala sportowa. Na ukończeniu jest w Czerniejewie oraz kompleks w Dębnicy. Powstaje tych obiektów bardzo dużo. Takie jest m.in. zadanie samorządu lokalnego, by gmina wypełniła ten element zabezpieczenia sportowego.”

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Beata Tarczyńska. Dyrektor Szkoły, przedstawiciel uczniów i szkoły, parlamentarzyści, Jarosław Sierzchuła firma Grinbud, która ten obiekt budowała oraz Wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski.

Następnie symbolicznego poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Paweł Krzewiński.

Po przejściu do budynku Sali sportowej, głos zabrali zaproszeni goście.

Marszałek Wojciech Jankowiak: „Jestem pod wrażeniem tej Sali. To jest naprawdę piękny obiekt. Rozpoczęcie roku szkolnego często bywa okazją, by przekazywać do użytkowania nowe wybudowane obiekty. Cieszę się, że przybywa tego typu obiektów. Jest to znak czasu. Chciałbym podkreślić rolę pana Wójta i rady, że zdecydowali się na podjęcie tej inwestycji. Taka jest właśnie rola gospodarza, który myśli o całym terenie, o wszystkich i dorosłych i o dzieciach. Za podjęcie tego trudu i ryzyka oraz decyzji, ze należało ten obiekt wybudować chciałbym podziękować. Tak postępuje dobry gospodarz. Chciałbym życzyć uczniom i nauczycielom, aby ten obiekt dobrze służył, ku radości i zadowoleniu wszystkim.”

Poseł Zbigniew Dolata: „Szanowni Państwo! Dziękuję za zaproszenie na uroczystość. Być z Wami, radować się tym pięknym obiektem. Środki, które są przeznaczane na infrastrukturę szkolną i sportową, to są środki najlepiej zainwestowane. To środki zainwestowane w przyszłość naszych dzieci, młodzieży. Będą służyły harmonijnemu rozwojowi. Rzymianie mówili W zdrowym ciele zdrowy duch. Więc abyście rozwijali się duchowo i intelektualnie oraz sportowo. Pewnie wśród was są tacy, którzy mają ambicje by być sportowcami. Nie ma lepszego prezentu od władz gminy, jak taki obiekt sportowy, który pozwoli pójść w ślady naszych olimpijczyków, naszych reprezentantów. Abyście kiedyś potrafili cieszyć się z sukcesów ale i też umieć przeżywać porażki. Sport uczy i jednego i drugiego. Sport uczy życia. Jest bardzo ważny w wychowaniu młodego człowieka. Ważne jest też, że nauczyciele będą mogli w pełni realizować program. Jest to radosny dzień dla grona pedagogicznego, młodzieży, rodziców oraz mieszkańców Łagiewnik i okolicznych miejscowości”.

Starosta Gnieźnieński Beata Tarczyńska: „Bogactwo gminy jest bogactwem powiatu. Każda inwestycja, która jest oddawana w gminie jest wartościową rzeczą dla powiatu. Mamy wiele tego typu inwestycji. Wczoraj oddawane były 2 sale sportowe. Dzisiaj wasza sala. Sądzę, że wszyscy się z tego cieszą. Gratuluję inwestorom panu wójtowi i panu dyrektorowi oraz radnym, ze ta inwestycja zakończyła się sukcesem. A wam drogie dzieci życzę wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym.”

Senator RP Robert Gaweł: „Bardzo się cieszę, że tu jestem. Witam wszystkich bardzo serdecznie: nauczycieli, młodzież szkolną, a szczególnie pierwszoklasistów. Chciałbym podziękować za tę inwestycję Wójtowi oraz wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Wam młodzi przyjaciele życzę, abyście więcej korzystali z Sali sportowej niż z tych komputerów. Komputery przyciągają, a sport daje zdrowie. Wszystkiego dobrego! Pamiętajcie, w tym roku jest stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Niech żyje polskość!!!

Dyrektor biura euro posłanki Krystyny Łybackiej, Tadeusz Tomaszewski: „W imieniu pani profesor, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. To bardzo ważne, ze w tych mniejszych miejscowościach coraz więcej jest obiektów sportowych tworzących kompleks edukacyjny na poziomie XXI w. Nasza konstytucja mówi: władze publiczne popierają rozwój sportu zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Samorząd i państwo, łącząc wysiłek, postawiły tą piękną salę gimnastyczną, która będzie Wam służyć.(…) Kiedy patrzę na tę salę, dostrzegam w rogu stół tenisowy. Łagiewniki Kośc. Od wielu lat znane są jako kuźnia talentów młodych tenisistów stołowych. Wielokrotnie w powiecie gnieźnieński, Wielkopolsce i Polsce byliśmy na zawodach sportowych, mimo że ćwiczono na korytarzach w szkole. Mam nadzieję, że mając teraz taką wspaniała salę, będziecie dalej doskonalić swoje rzemiosło.”

Odczytane zostały także adresy, wystosowane przez pana posła Krzysztofa Ostrowskiego i panią poseł Paulinę Hennig-Kloska.

Burmistrz Miasta i Gminy Kłecko Adam Serwatka: „Wielkie gratulacje dla Was, że możecie już teraz ćwiczyć w tak pięknej Sali. Ja podobnie jak pan wójt, swoją edukację sportową rozpoczynałem na korytarzach szkoły, stąd wiem, jakie to szczęście posiadać tak wspaniałą salę.”

Radny powiatowy Piotr Staszczak: „Budujące jest to, ze w tak małej miejscowości powstają takie obiekty. Nasza szkoła jest znana z dwóch rzeczy. Z tej nowo oddanej Sali oraz z Izby Pamięci i Tradycji ziemi kiszkowskiej. Jest to piękne nawiązanie do tradycji rolniczych. Przed szkołą są eksponaty, które pokazują, na czym pracowali nasi przodkowie. Na dożynkach gminnych jako Związek Kółek i organizacji rolniczych postanowiliśmy uhonorować rolnika, który pracuje na najstarszym ciągniku]. Chodziło o to, by zauważyć tą pierwszą polską myśl techniczną w rolnictwie.”

Radny powiatowy Stanisław Szczepański: „Moja małżonka chodziła do tej szkoły, 7 naszych dzieci, dwóch wnuków skończyło a dwóch zaczyna. Cieszę się, że ta sala powstała. Patronem szkoły jest Wincenty Witos. Brakuje nam tylko jednej rzeczy: sztandaru. Chciałbym na ręce pana dyrektora, przekazać skromny prezencik w kopercie, na poczet fundacji sztandaru dla tej szkoły. Sztandar jest symbolem. Na uroczystościach dodaje splendoru i powagi.”

Zaproszeni goście na ręce Dyrektora Szkoły przekazali piłki sportowe, a pan powroźnik własnoręcznie wykonał linę, którą miał okazję przeciągać Wójt i Dyrektor. Pojedynek zakończył się remisem.

Po zakończeniu części oficjalnej, dzieci szkolne przygotowały część artystyczną. Recytowano wiersze oraz wykonywano ćwiczenia sportowe. Wójt rozegrał również jednego seta w tenisie stołowym z posłem Dolatą.

Następnie zaproszeni goście przeszli do sali komputerowej, by zobaczyć miejsce, w którym będą uczyć się dzieci.

 

Tekst i zdjęcia: Anna Frąckowiak     Fotorelacja