Gmina Kiszkowo

Budowa drogi gminnej Dąbrówka Kościelna - Turostówko

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”


FOTORELACJA

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg krajowych”, pn. Przebudowa drogi gminnej nr 284002G, w celu zwiększenia dostępności obiektów użyteczności publicznej mająca na celu ułatwienie dojazdu do cmentarza w Dąbrówce Kościelnej, a także usprawnienie łączności pomiędzy miejscowościami Dąbrówka Kościelna – Turostówko, poprzez przebudowę drogi gminnej nr 284002G, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.