Gmina Kiszkowo

Budowa budynku Centrum Integracji Mieszkańców w Ujeździe

 

Świetlica Ujazd: Budowa budynku Centrum Integracji Mieszkańców w Ujeździe.

Koszt inwestycji: 525.000,00 zł

Dofinansowanie: 312.003,00 zł PROW

Podpisanie umowy: 2018-10-25

Termin realizacji do dnia 30.08.2019 r.

Uroczyste otwarcie: 2019-09-21 - fotorelacja

świetlica wiejska w Ujeździe