Gmina Kiszkowo

Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem

W dniu 3.07.2019 r. w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w Wągrowcu, odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych.

Gmina Kiszkowo zakwalifikowała się w kategorii:

 

„Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, jego wyposażenie oraz elementy małej architektury w miejscowości Kiszkowo”

Całkowita wartość projektu: 67.899,69 zł