Gmina Kiszkowo

Plac zabaw z infrastrukturą rekreacyjną w m. Karczewko

 

 

 

Informacja: 2022-02-17
W dniu 15 lutego 2022 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dotycząca dofinasowania projektu pn. „Plac zabaw wraz z infrastruktura rekreacyjną”. Celem operacji jest poprawa społecznego i warunków życia mieszkańców poprzez budowę ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce w Karczewku. Operacja będzie zrealizowana na działce nr 14/93 w miejscowości Karczewko.  Wielkość dofinansowania wyniesie 115 142,00 zł natomiast koszt całej operacji szacowany jest na 461 250,00 zł. W ramach projektu powstanie plac zabaw wraz wyposażeniem, siłownia zewnętrzna, teren reakcyjny z drewniana wiatą i ławostołami, boisko do piłki siatkowej. Cały teren będzie ogrodzony oaz zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów.

 

Informacja: 2022-05-17
Dnia 17.05.2022 r. została zawarta umowa ZP.272.4.2022, pomiędzy:
Gminą Kiszkowo,
a
NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice

 

Przedmiot umowy stanowi wykonanie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego celem poprawy dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców, poprzez budowę ogólnodostępnego miejsca służącego rekreacji i turystyce w Karczewku, gm. Kiszkowo.
Działanie ma na celu stworzenie placu zabaw wraz infrastrukturą rekreacyjną na terenie gminy Kiszkowo w zakresie poprawy dobrostanu społecznego. Operacja będzie realizowana na dz. nr 14/93 w miejscowości Karczewko. W ramach projektu powstanie plac zabaw wraz infrastrukturą rekreacyjną przeznaczony dla wszystkich osób w każdym wieku w tym dla grup defaworyzowanych.

Termin wykonania: 17.08.2022 r.
Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny „Rybactwo i morze"
Całkowita wartość inwestycji:     461.250,00 zł
Dofinansowanie PROW:             115.142,00 zł

Informacja o przetargu:
https://kiszkowo.pl/plac-zabaw-wraz-z-infrastruktura-rekreacyjna.html

 

Teren będzie ogrodzony. Mieścić się na nim będzie:
Plac zabaw: zestaw zabawowy wieżowy, huśtawka podwójna dla małych dzieci, huśtawka podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka wagowa, bujak sprężynowy – 4 szt., karuzela krzyżowa.
Siłownia zewnętrzna: surfer + biegacz +twister, wyścig + słup + krzesło, wioślarz + słup + prasa nożna, steper + słup + poręcze, rower + słup + jeździec, drabinka + słup + podciąg nóg, motyl + słup + pajacyk, masażer + słup +masażer, narty + słup + orbitrek, prostownik + słup + ławeczka
Boisko do piłki siatkowej: o nawierzchni piaskowej o wymiarach 9m x 18m wraz z kompletem słupków i siatki oraz taśm plastikowych wyznaczających boisko
Kontener gospodarczy: ustawiony na gruncie, wymiary 5,0x7,0m o pow. zabudowy 35m2
Wiata: przykotwiona szpilkami do gruntu o wymiarach 4,0x6,0m o pow. zabudowy 24m2
Ławo-stoły: 10 szt.
Lampy zewnętrzne fotowoltaiczne: 4 szt.

 
 
Informacja: 2022-10-22
Otwarcie nowego placu zabaw w Karczewku
W sobotę 22 października miało miejsce oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej i oddanie do użytku placu zabaw.
Na uroczystość przybyli Wójt Tadeusz Bąkowski, Zastępca Wójta Radosław Występski, Skarbnik Magdalena Wilkosz, Sołtys Karczewa i Karczewka Renata Szymańska oraz Mieszkańcy sołectwa.
Tego dnia posadzono również ponad sto drzew: buki, klony, dębi, brzozy i derenie.
Spotkanie zakończyło się wspólną biesiadą przy ognisku. Kiełbaski ufundowane były przez firmę Gustum Wielkopolski, Pana Piotra Grzegorzewskiego z Karczewka, a zupę przygotowały Panie z Grupy dla Rybna Wielkiego.
 

Karczewko_pz1  

Fot. Miejsce Placu zabaw, przed rozpoczęciem prac budowlanych (fot. googlemaps)

Karczewko_pz2 

 Fot. Miejsce Placu zabaw, przed rozpoczęciem prac budowlanych (fot. googlemaps)

 

Fot. 2022-07-20; Budowa placu zabaw w Karczewku

Fot. 2022-07-20; Budowa placu zabaw w m. Karczewko

Fot. 2022-08-23; Placu zabaw w m. Karczewko

Fot. 2022-08-23; Placu zabaw w m. Karczewko

Fot. 2022-08-23; Placu zabaw w m. Karczewko

Fot. 2022-08-23; Placu zabaw w m. Karczewko

Fot. 2022-10-22, Otwarcie placu zabaw w Karczewku.

Fot. 2022-10-22, Otwarcie placu zabaw w Karczewku, sadzenie drzew.

Fot. 2022-10-22, Nowo posadzone drzewka na placu zabaw w Karczewku.