Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiszkowie (II Etap) i Sławnie oraz rozbudowa kanalizacji w Rybnie Wielkim i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej dz. nr 113 w Rybnie Wielkim

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

  

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

o wartości zamówieni nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiszkowie (II Etap) i Sławnie oraz rozbudowa kanalizacji w Rybnie Wielkim i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej  dz. nr 113 w Rybnie Wielkim

 

 

 

 

Załącznik A : https://pliki.kiszkowo.pl/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%20A_060922.zip

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 100.88 kB
ODRZUCENIE I WYBÓR OFERTY.pdf
Format: pdf, 128.12 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 119.99 kB
Informacja o kwocie sfinansowania zamówienia.pdf
Format: pdf, 109.82 kB
Wyjaśnienia nr 2 do SWZ.pdf
Format: pdf, 162.12 kB
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ.pdf
Format: pdf, 241.51 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 175.4 kB
SWZ czesc I i czesc II.pdf
Format: pdf, 509.93 kB
Załącznik nr 1a - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 82 kB
Załącznik nr 1b - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 81.5 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.82 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.88 kB
Załącznik nr 5a - cześć I.doc
Format: doc, 248 kB
Załącznik nr 5b - część II.doc
Format: doc, 247.5 kB
Załącznik nr 6a - wykaz osób.doc
Format: doc, 64.5 kB
Załącznik nr 6b - wykaz osób.doc
Format: doc, 58.5 kB
Załącznik nr B1.zip
Format: zip, 11.29 MB
Załącznik nr B2.zip
Format: zip, 3.12 MB
Załącznik nr B3.zip
Format: zip, 1.25 MB