Gmina Kiszkowo

Budowa budynku Centrum Integracji Mieszkańców Świetlica Wiejska w miejscowości Sławno

 
 LOGOTYPY-OSY 

Budowa budynku Centrum Integracji Mieszkańców Świetlica Wiejska w miejscowości Sławno

 

Dnia 4 stycznia 2022 r.  została podpisana umowa na budowę świetlicy w m. Sławno, pomiędzy Wójtem Gminy Kiszkowo Tadeuszem Bakowski a firmą GRINGO Jarosław Mikołajczak.

Nazwa zadania:
„Budowa budynku Centrum Integracji Mieszkańców Świetlica Wiejska w miejscowości Sławno”

Powierzchnia zabudowy: 168,25 m2
Powierzchnia uzytkowa: 14035 m2
Kubatura: 794,83m3

Wykonawca:
GRINGO Jarosław Mikołajczak
ul. Lipowa 29a
62-100 Wągrowiec

Wartość inwestycji brutto:   928.388,47 zł
w tym:
środki własne:                           660,229,47 zł
dofinansowanie z PROW:     268.159       zł

 

 

2022-09-23; Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Sławnie

Gmina Kiszkowo wzbogaciła się o nowoczesną świetlicę wiejską w Sławnie. Od długiego czasu Wójt Gminy Kiszkowo zabiegał o miejsce, gdzie grupy lokalne mogłyby realizować swoje cele i integrować się. Co jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe – 23 września 2022 r. stało się rzeczywistością, gdyż w tym dniu dokonano uroczystego otwarcia świetlicy wiejskiej w Sławnie.

W wydarzeniu uczestniczyli: jako gospodarze nowo powstałego obiektu: Wójt Gminy Kiszkowo – Tadeusz Bąkowski, Sołtys m. Sławno Aneta Wrzos, Radna Wiesława Domagalska, którzy dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. Nie zabrakło Zastępcy Wójta Radosława Występskiego i Skarbnika Magdaleny Wilkosz. W wydarzeniu uczestniczyli również: poprzednia pani sołtys Barbara Gibas, wykonawcy inwestycji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy sołectwa Sławno.

W części oficjalnej uroczystości ks. Ryszard Gilas dokonał poświęcenia nowo powstałego obiektu. Podczas przemówień nie zabrakło podziękowań, gratulacji z faktu udanej realizacji projektu wybudowania nowoczesnej świetlicy w Sławnie. Wójt Gminy Kiszkowo Tadeusz Bąkowski nie krył radości oraz zadowolenia z faktu otwarcia świetlicy. „Wierzę, że nowo powstała świetlica dzięki swej dostępności oraz wyposażeniu będzie tworzyć dla społeczeństwa miejsce do organizacji imprez, uroczystości rodzinnych czy warsztatów kulturalnych i rekreacyjnych.”, podkreślił.

Budynek świetlicy w Sławnie jest nowoczesny, spełniający normy ekologiczne, przystosowany do korzystania dla osób niepełnosprawnych, posiada zaplecze gastronomiczne, pomieszczenia socjalne oraz toalety.

Świetlica wiejska została wybudowana w ramach realizacji zadania pn. „Budowa budynku Centrum Integracji Mieszkańców Świetlica Wiejska w miejscowości Sławno”. Całkowity koszt inwestycji to 928.388,47 zł, z czego 268.159 zł gmina otrzymała jako dofinansowanie z PROW, a pozostała kwota pochodziła ze środków własnych. Wykonawcą inwestycji była firma GRINGO Jarosław Mikołajczak z Wągrowca.

 

2023-01-25;
W dniu 25 stycznia 2023 r została podpisana umowa na dofinansowanie operacji pn. „Centrum Integracji Mieszkańców w Sławnie w ramach działania. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

„Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, który będzi3e realizowany poprzez wybudowanie budynku pełniącego funkcję Centrum Integracji”.
Wartość projektu wg wniosku 647 638,72 zł
Wartość dofinasowania: 268 159,00 zł

 

Fot. 2022-01-04; Podpisanie umowy przez Wójta z Wykonawcą

 

Fot. Budynek świetlicy w trakcie budowy, dnia 2022-02-16

Fot. Budynek świetlicy w trakcie budowy, dnia 2022-02-16

Fot. Świetlica w Sławnie, 2022-07-22

Fot. Świetlica w Sławnie, 2022-07-22

Fot. Otwarcie świetlicy w Sławnie, przecięcie wstęgi; 2022-09-23

Fot. Otwarcie świetlicy w Sławnie,  2022-09-23

Fot. Otwarcie świetlicy w Sławnie, przecięcie wstęgi; 2022-09-23