Gmina Kiszkowo

Projekt "Zdalna szkoła+"

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Gmina Kiszkowo złożyła wniosek i otrzymała 55.000 zł grantu, za który zakupiła 19 laptopów, które będą przekazane uczniom ze szkół, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie. W związku z realizacją zajęć zdalnych. Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Kościelnych otrzymała 2 laptopy, a Szkoła Podstawowa w Sławnie 17 sztuk i 2 tablety.

Uczniowie będą mieli te laptopy w użytkowaniu na czas nauki zdalnej, potem zwrócą je do szkoły. Jeżeli będzie taka potrzeba, to po uzgodnieniu między szkołami, ponownie zostaną użyczone uczniom. Jeśli natomiast nie będzie potrzeby użytkowania we wspomaganiu nauczania zdalnego, trafią do szkół, gdzie będą użytkowane w pracowniach informatycznych lub podczas innych lekcji.

 

Fotorelacja: tutaj