Gmina Kiszkowo
Powróć do: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe o cenę na: „Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola „Bajka” w Kiszkowie”

W związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych, wobec faktu, że wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł, Gmina Kiszkowo zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: „Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego Przedszkola „Bajka” w Kiszkowie”

 

https://kiszkowo.bip.net.pl/kategorie/11-zapytania-ofertowe/artykuly/1120-zapytanie-ofertowe-remont-pomieszczen-zaplecza-kuchennego-przedszkola-bajka-w-kiszkowie?lang=PL