Gmina Kiszkowo
Powróć do: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe o cenę na remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w m. Gniewkowo

Gmina Kiszkowo zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

„Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w m. Gniewkowo, gm. Kiszkowo ”

 

Szczegółowe informacje w załączeniu.