Gmina Kiszkowo
Powróć do: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe o cenę na przebudowę drogi związanej z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki Kościelne

Gmina Kiszkowo zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

„Przebudowa drogi związana z budową oświetlenia ulicznego w miejscowości Łagiewniki Kościelne, dz. 98, 217, 220 gmina Kiszkowo”

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe.docx
Format: docx, 28.73 kB
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
Format: docx, 25.27 kB
Załącznik nr 3 - projekt umowy.docx
Format: docx, 24.9 kB
Załącznik nr 3 do umowy - RODO.docx
Format: docx, 11.11 kB
E1.pdf
Format: pdf, 584.33 kB
E2.pdf
Format: pdf, 168.19 kB
E3.pdf
Format: pdf, 153.15 kB
KO - Łagiewniki Kościelne 220.pdf
Format: pdf, 31.77 kB
opis techniczny.pdf
Format: pdf, 71.96 kB
PR - Łagiewniki Kościelne 220.pdf
Format: pdf, 33.26 kB
specyfikacja techniczna.pdf
Format: pdf, 63.88 kB
zestawienie materiałowe.pdf
Format: pdf, 15.4 kB
Protokół z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 139.09 kB