Gmina Kiszkowo
Powróć do: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe o cenę na przebudowę gminnej drogi wewnętrznej w m. Kamionek gm. Kiszkowo

Gmina Kiszkowo zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na:

„Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej w m. Kamionek gm. Kiszkowo”

 

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - Kamionek.docx
Format: docx, 27.57 kB
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx
Format: docx, 25.28 kB
Załącznik nr 3 - projekt umowy - Kamionek.docx
Format: docx, 24.76 kB
Załącznik nr 3 do umowy - RODO - Kamionek.docx
Format: docx, 17.06 kB
Informacja BIOZ.pdf
Format: pdf, 77.52 kB
Opis techniczny do proj. zagosp. terenu.pdf
Format: pdf, 64.01 kB
Opis techniczny.pdf
Format: pdf, 77.06 kB
rys. 1.pdf
Format: pdf, 190.14 kB
rys.2 PZT.pdf
Format: pdf, 826.5 kB
rys.3 przekrój konstr..pdf
Format: pdf, 311.06 kB
k. ofertowy.pdf
Format: pdf, 161.36 kB
przemiar robót.pdf
Format: pdf, 68.41 kB
D.00.00.00 - Wymagania ogólne.pdf
Format: pdf, 253.31 kB
D.04.02.02 - Podbudowa z KŁSM.pdf
Format: pdf, 719.26 kB
D.04.05.01 Stabilizacja podłoża gruntowego.pdf
Format: pdf, 725.91 kB
uzg. ENEA Op..pdf
Format: pdf, 468.49 kB
uzg. OPL cz (1).pdf
Format: pdf, 114.73 kB
uzg. OPL cz (2).pdf
Format: pdf, 955.33 kB
uzg. PZD cz. 2.pdf
Format: pdf, 434.58 kB
uzg. PZD cz.1.pdf
Format: pdf, 176.79 kB
uzg. UG cz.1.pdf
Format: pdf, 184.82 kB
uzg. UG cz.2.pdf
Format: pdf, 754.75 kB
protokół z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 318.94 kB