Gmina Kiszkowo
Powróć do: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe o cenę na budowę sieci wodociągowej w m. Dąbrówka Kościelna

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień publicznych, wobec faktu, że wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł, Gmina Kiszkowo zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na: „Budowa sieci wodociągowej w Dąbrówce Kościelnej, gmina Kiszkowo”