Gmina Kiszkowo
Powróć do: Zapytania ofertowe

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września

2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 z późn.zm)

 

Urząd Gminy w Kiszkowie zaprasza Państwa do złożenia propozycji cenowej

w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

 

1. NAZWA ZADANIA:

 

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty.pdf
Format: pdf, 450.64 kB
Zaproszenie do sładania ofert.pdf
Format: pdf, 430.31 kB
Formularz Ofertowy .docx
Format: docx, 67.7 kB
Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia.docx
Format: docx, 91.47 kB
Załącznik nr 2 do umowy - RODO.docx
Format: docx, 17.21 kB
załącznik nr 3_wzór umowy.docx
Format: docx, 67.32 kB