Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych na terenie Gminy Kiszkowo

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

  

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP


Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych na terenie Gminy Kiszkowo od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Pliki do pobrania:

Unieważnienie postępowania - obiekty.pdf
Format: pdf, 119.04 kB
Ogłoszenie o wyniku postępowania - obiekty.pdf
Format: pdf, 55.93 kB
Informacja z otwarcia ofert - obiekty.pdf
Format: pdf, 85.54 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 115.25 kB
SWZ - Energia OBIEKTY.pdf
Format: pdf, 338.7 kB
Załacznik A.zip
Format: zip, 22.18 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 87 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 24.57 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.74 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy - OBIEKTY.doc
Format: doc, 160.5 kB
Załącznik nr 6 - pełnomocnictwo.doc
Format: doc, 32 kB