Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kiszkowo w latach 2022 -2023

Gmina Kiszkowo
ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo
woj. wielkopolskie
tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,
e-mail: ug@kiszkowo.pl
www.kiszkowo.pl

 

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U.z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
o wartości zamówieni nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP


Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Kiszkowo w latach 2022 -2023

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf
Format: pdf, 67.72 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Format: pdf, 99.12 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Format: pdf, 37.42 kB
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf
Format: pdf, 152.3 kB
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 147.56 kB
SWZ + załączniki 1-6.pdf
Format: pdf, 1.36 MB
Załącznik A.zip
Format: zip, 34.59 kB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc
Format: doc, 79 kB
Załącznik nr 3 - zasoby.docx
Format: docx, 32.95 kB
Załącznik nr 4 - grupa kapitałow.docx
Format: docx, 26.24 kB
Załącznik nr 5 - projekt umowy.doc
Format: doc, 178 kB
Załącznik nr 6 - pełnomocnictwo.doc
Format: doc, 32 kB