Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Wykonanie placów zabaw w Rybnie Wielkim i Turostowie gmina Kiszkowo

Gmina Kiszkowo

Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu podstawowego art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185 ze zm.)

o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy PZP

 

Wykonanie placów zabaw w Rybnie Wielkim i Turostowie gmina Kiszkowo

https://kiszkowo.bip.net.pl/kategorie/13-przetargi/artykuly/1036-wykonanie-placow-zabaw-w-rybnie-wielkim-i-turostowie-gmina-kiszkowo?lang=PL