Gmina Kiszkowo

Turostowo działa razem - tworzymy centrum rekreacyjno-sportowe" - modernizacja placu zabaw

,,Turostowo działa razem - tworzymy centrum rekreacyjno-sportowe" - modernizacja placu zabaw

    

W Turostowie zakończyły się prace przy realizacji projektu pn. ,,Turostowo działa razem – tworzymy centrum rekreacyjno – sportowe”, który był współfinansowany przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Na miejscu starego placu zabaw z elementami  z drewna, które już nie nadawały sie do dalszej eksploatacji,  powstał nowy obiekt z bezpieczną piaskową nawierzchnią i atrakcyjnymi urządzeniami oraz infrastrukturą towarzyszącą w postaci ławek, koszy na śmieci oraz stojaka rowerowego. Wokół placu podsadzono drzewa oraz wyremontowano i pomalowano wiatę rowerową znajdująca się w sąsiedztwie placu.

Jednak najważniejszym celem jaki udało się osiągnąć dzięki realizacji projektu jest integracja mieszkańców Turostowa i pobudzenie ich aktywności społecznej.

Pierwszy etap prac został wykonany przez mieszkańców, którzy wyremontowali i odnowili wiatę rowerową z ławostołem i dwoma tablicami informacyjnymi oraz demontowali stare urządzenia placu zabaw. Posegregowane elementy na metal, plastik, drewno miejscowi rolnicy przewieźli własnym transportem do miejsc składowania. Następnie, również w ramach wolontariatu, teren pod nowy plac zabaw został wykorytowany na głębokość 30 cm, a urobek wywieziony ciągnikami rolniczymi z przyczepami.

Kolejny etap to ręczne rozłożenie przez mieszkańców geowłókniny i jej zabezpieczenie. Następnie firma WOŹNIK TRANSPORT przywiozła piasek płukany, który został rozgarnięty przez miejscowych rolników przy pomocy ciągników z ładowaczami czołowymi. Na tak przygotowanym placu firma SIMBA Group Sp. z o.o. zamontowała: zestaw zabawowy, huśtawkę ważkę, linarium, bujak na sprężynie oraz huśtawkę potrójną z bocianim gniazdem.

Ostatni etap to również praca mieszkańców przy montażu ławek, koszy na śmieci i stojaka rowerowego, sadzenie wokół placu drzewek oraz ręczne wyrównanie całej piaskowej nawierzchni placu zabaw po montażu urządzeń.

Po ciężkiej pracy wolontariusze mogli odpocząć i nabrać nowych sił przy kiełbaskach pieczonych na ognisku.

Realizacja projektu pokazała, że rzeczywiście ,,Turostowo działa razem” i dzięki wspólnej pracy mieszkańców wieś może się rozwijać, a bardzo ambitne plany zapisane w ,,Sołeckiej strategii rozwoju wsi Turostowo”, które wcześniej wydawały się mało realne, po realizacji projektu w bieżącym roku wydają się trochę łatwiejsze do realizacji, chociaż  będą wymagały od mieszkańców Turostowa jeszcze wiele wysiłku.

 

Wartość projektu – 105 803,31 zł w tym:

- dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 50 000,00 zł

- środki własne gminy – 11 164,40 zł

- środki z funduszu sołeckiego – 13 338,91 zł

- wkład własny mieszkańców (praca własna i praca sprzętu) – 31 300,00 zł

 Plac zabaw w Turostowie

Plac zabaw w Turostowie