Gmina Kiszkowo

Ścieżka Kiszkowo - Sroczyn

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P - ścieżka rowerowa Kiszkowo - Sroczyn

Powiat Gnieźnieński wspólnie z Gminą Kiszkowo zakończył budowę ścieżki rowerowej Kiszkowo – Sroczyn realizując kilkuletnią inwestycję drogową w zakresie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2147P”. Inwestorem ścieżki rowerowej był Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie. Wykonano ścieżkę rowerową  o długości 5456 mb i szerokości 2,0 m. Ścieżka została wykonana w świetle obrzeży z masy bitumicznej wraz z wjazdami do posesji. Na całej długości ścieżki ustawiono znaki C – 13 „droga dla rowerów”oraz wymalowano znaki poziome. W miejscach niebezpiecznych i na moście w Kiszkowie ustawiono elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci barierek U – 12a o łącznej długości 660 mb. Prace przygotowawcze obejmowały również wycinkę 54 drzew oraz krzaków znajdujących się w pasie drogowym.

Wykonano profilowanie i umocnienie skarp, umocniono i uzupełniono pobocza na całej długości ścieżki. W Sroczynie został również przebudowany i udrożniony przepust pod drogą.

Inwestycję rozpoczęto w 2017 roku od opracowania dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę: Usługi Projektu i Nadzoru w zakresie budowy dróg i ulic – Maciej Trajgis

2017 r. – Opracowanie dokumentacji projektowej - POWIAT – 28 250,00 zł

2018 r. – Budowa ścieżki rowerowej 650 mb
            - łączna kwota inwestycji: 804 962,50 zł
                                                      304 962,50 zł  - POWIAT
                                                      500 000,00 zł  - GMINA
               - wykonawca: „ANDAR” S.C.  A. D. Białobrzyccy

2019 r. - Budowa ścieżki rowerowej 891 mb
           - łączna kwota inwestycji: 509 987,95 zł
                                                     299 987,95 zł - POWIAT
                                                     210 000,00 zł - GMINA
         - wykonawca: Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski

2020 r.  - Budowa ścieżki rowerowej 2,425 km
            - łączna kwota inwestycji: 1 150 000,00 zł
                                                          610 000,00 zł - POWIAT
                                                          540 000,00 zł - GMINA
       -wykonawca: Część I: Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier
                             Część II: Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

2021 r.  - Budowa ścieżki rowerowej 1,490 km
            - łączna kwota inwestycji:     1 540 000,00 zł
                                                          1 180 000,00 zł - POWIAT
                                                             360 000,00 zł - GMINA
Wykonawca: Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier
Projekt i budowa oświetlenia: 334.424,24 zł – GMINA, wykonawca: P.P.U.H. ELTRANS Gniezno


Łączna wartość zrealizowanej inwestycji – „Przebudowy drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa  Kiszkowo – Sroczyn” wybudowanej ścieżki rowerowej o długości 5456 mb wyniosła –  4.367.624,69 zł z czego środki POWIATU wyniosły – 2.423.200,45 zł a GMINY KISZKOWO – 1.944.424,24 zł.

Termin wykonania: 29.11.2021 r.

 

 

 

Fot. Budowa ścieżki rowerowej, 2018 r.

Fot. Budowa ścieżki rowerowej 2019 r.

Fot. Budowa ścieżki rowerowej 2019 r.

 Fot. Ścieżka rowerowa 2021 r.

Fot. Oświetlenie ścieżki rowerowej