Gmina Kiszkowo

Ścieżka Kiszkowo - Sroczyn

Przebudowa drogi powiatowej nr 2147P - ścieżka rowerowa Kiszkowo - Sroczyn

Powiat Gnieźnieński wspólnie z Gminą Kiszkowo zakończył budowę ścieżki rowerowej Kiszkowo – Sroczyn realizując kilkuletnią inwestycję drogową w zakresie „Przebudowy drogi powiatowej nr 2147P”. Inwestorem ścieżki rowerowej był Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie. Wykonano ścieżkę rowerową  o długości 5456 mb i szerokości 2,0 m. Ścieżka została wykonana w świetle obrzeży z masy bitumicznej wraz z wjazdami do posesji. Na całej długości ścieżki ustawiono znaki C – 13 „droga dla rowerów”oraz wymalowano znaki poziome. W miejscach niebezpiecznych i na moście w Kiszkowie ustawiono elementy bezpieczeństwa ruchu w postaci barierek U – 12a o łącznej długości 660 mb. Prace przygotowawcze obejmowały również wycinkę 54 drzew oraz krzaków znajdujących się w pasie drogowym.

Wykonano profilowanie i umocnienie skarp, umocniono i uzupełniono pobocza na całej długości ścieżki. W Sroczynie został również przebudowany i udrożniony przepust pod drogą.

Inwestycję rozpoczęto w 2017 roku od opracowania dokumentacji projektowej wykonanej przez firmę: Usługi Projektu i Nadzoru w zakresie budowy dróg i ulic – Maciej Trajgis

2017 r. – Opracowanie dokumentacji projektowej - POWIAT – 28 250,00 zł

2018 r. – Budowa ścieżki rowerowej 650 mb
            - łączna kwota inwestycji: 804 962,50 zł
                                                      304 962,50 zł  - POWIAT
                                                      500 000,00 zł  - GMINA
               - wykonawca: „ANDAR” S.C.  A. D. Białobrzyccy

2019 r. - Budowa ścieżki rowerowej 891 mb
           - łączna kwota inwestycji: 509 987,95 zł
                                                     299 987,95 zł - POWIAT
                                                     210 000,00 zł - GMINA
         - wykonawca: Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski

2020 r.  - Budowa ścieżki rowerowej 2,425 km
            - łączna kwota inwestycji: 1 150 000,00 zł
                                                          610 000,00 zł - POWIAT
                                                          540 000,00 zł - GMINA
       -wykonawca: Część I: Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier
                             Część II: Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

2021 r.  - Budowa ścieżki rowerowej 1,490 km
            - łączna kwota inwestycji:     1 540 000,00 zł
                                                          1 180 000,00 zł - POWIAT
                                                             360 000,00 zł - GMINA
Wykonawca: Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier
Projekt i budowa oświetlenia: 334.424,24 zł – GMINA, wykonawca: P.P.U.H. ELTRANS Gniezno

 2023 r. - Budowa oświetlenie ścieżki rowerowej Kiszkowo-Węgorzewo, ZP.272.2.2023
Wartość inwestycji: 148.942,24 zł
Wykonawca: Firma: ELTRANS

Łączna wartość zrealizowanej inwestycji – „Przebudowy drogi powiatowej nr 2147P – ścieżka rowerowa  Kiszkowo – Sroczyn” wybudowanej ścieżki rowerowej o długości 5456 mb wyniosła –  4.367.624,69 zł z czego środki POWIATU wyniosły – 2.423.200,45 zł a GMINY KISZKOWO – 1.944.424,24 zł.

Termin wykonania: 29.11.2021 r.

 

 

 

Fot. Budowa ścieżki rowerowej, 2018 r.

Fot. Budowa ścieżki rowerowej 2019 r.

Fot. Budowa ścieżki rowerowej 2019 r.

 Fot. Ścieżka rowerowa 2021 r.

Fot. Oświetlenie ścieżki rowerowej


Fot. Oświetlenie ścieżki rowerowej, 2023-10-18


Fot. Oświetlenie ścieżki rowerowej, 2023-10-18.