Gmina Kiszkowo

Rozbudowa stacji wodociągowej w Turostowie

Nazwa zadania: Rozbudowa stacji wodociągowej – zbiornik wody czystej V=100 m3 w miejscowości Turostowo, Gmina Kiszkowo    

Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej stacji wodociągowej poprzez zamontowanie dodatkowego zbiornika wody czystej o pojemności 100 m3