Gmina Kiszkowo

Rozbudowa stacji wodociągowej w Łubowiczkach

Nazwa zadania: Rozbudowa stacji wodociągowej – zbiornik wody czystej V=100 m3 w miejscowości Łubowiczki, Gmina Kiszkowo (etap II)      

Zadania obejmuje rozbudowę istniejącej stacji wodociągowej poprzez zamontowanie dodatkowego zbiornika wody czystej o pojemności 100 m3