Gmina Kiszkowo

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kiszkowo

 

 

 

Dnia 18.07.2022 r. w Kiszkowie została podpisana umowa pomiędzy

Gminą Kiszkowo, a

Konsorcujm PTB NICKEL Technologia Sp. z o.o. - Lider Konsorcujm
l. Obornicka 6b, Jelonek k. Poznania
62-002 Suchy Las

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
(kwota dofinansowania PŁ: 9.310.000,00 zł).
Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i modernizację polegającą na adaptacji budynku socjalno-technologicznego.

Termin wykonania: 17.07.2024 r.
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:18.446.310 ,00 zł

 

Informacje dot. przetargu: tutaj

Fot. Podpisanie umowy przez Gminę Kiszkowo z Wykonawcą

Fot. Budowa oczyszczalni w Kiszkowie, 2022-10-11

Fot. Budowa oczyszczalni w Kiszkowie, 2022-10-11

Fot. Budowa oczyszczalni w Kiszkowie, 2022-11-18

Fot. Budowa oczyszczalni w Kiszkowie, 2022-11-18

Fot. Budowa oczyszczalni w Kiszkowie, 2022-11-18 

OCZYSZCZALNIA_LUTY_23_(1) OCZYSZCZALNIA_LUTY_23_(10) OCZYSZCZALNIA_LUTY_23_(11) OCZYSZCZALNIA_LUTY_23_(2) OCZYSZCZALNIA_LUTY_23_(3) OCZYSZCZALNIA_LUTY_23_(4) OCZYSZCZALNIA_LUTY_23_(5) OCZYSZCZALNIA_LUTY_23_(6) OCZYSZCZALNIA_LUTY_23_(7) OCZYSZCZALNIA_LUTY_23_(8) OCZYSZCZALNIA_LUTY_23_(9) 

Fot. Oczyszczalnia, stan na 2023-02-09

 

 

 

 

Dnia 20 grudnia 2022 r. zawarta została umowa nr ZP.272.13.2.2022,
pomiedzy Gminą Kiszkowo, a "MPGK" Sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec, ul. Skocka 13
reprezentowaną przez Andrzeja Fiedosiuka, Dyrektora Spółki
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiszkowie (II Etap) i Sławnie oraz rozbudowa kanalizacji w Rybnie Wielkim
i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej dz. nr 113 w Rybnie Wielkim."
Przedmiot umowy jest współfinansowany z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy: 1.220.505,48 zł brutto.


Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: niezwłocznie po podpisaniu umowy, z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. 540 dni, tj. do dnia 20 czerwca 2024 r.


Fot. 2022-12-20, Podpisanie umowy: Wójt Gminy Kiszkowo T. Bąkowski, A. Fiedosiuk

 Fot. 2022-12-20, Podpisanie umowy: Wójt Gminy Kiszkowo T. Bąkowski, A. Fiedosiuk

 

 

Dnia 20 grudnia 2022 r. zawarta została umowa nr ZP.272.13.1.2022,
pomiedzy Gminą Kiszkowo, a PTB NICKEL Technologia Sp. z o.o. - Lider Konsorcium, PTB NICKEL Sp z o.o. - Parten Konsorcium
ul. Obornicka 6b, Jelonek k. Poznania, 62-002 Suchy Las
reprezentowaną przez Andrzeja Siwka- Pełnomocnika Zarządu.
"Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kiszkowie (II Etap) i Sławnie oraz rozbudowa kanalizacji w Rybnie Wielkim
i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej dz. nr 113 w Rybnie Wielkim."

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy wyniesie: 5.777.802,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: niezwłocznie po podpisaniu umowy, z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. 540 dni, tj. do dnia 20 czerwca 2024 r.

 

 Fot. 2022-12-20, Podpisanie umowy: Wójt Gminy Kiszkowo T. Bąkowski, A. Siwka

 Fot. 2022-12-20, Podpisanie umowy: Wójt Gminy Kiszkowo T. Bąkowski, A. Siwka