Gmina Kiszkowo

Rewitalizacja parku w Łagiewnikach Kościelnych

Rewitalizacja parku w Łagiewnikach Kościelnych w latach 2017-2019

,,W starym parku nowy duch – tworzymy Wiejski Park Rodzinny w Łagiewnikach Kościelnych”

w IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”


Celem projektu jest zagospodarowanie parku znajdującego się w centralnej części wsi, który pochodzi prawdopodobnie z I połowy XIX w. Park ma powierzchnię około 2,8 ha i jest bardzo atrakcyjny przyrodniczo. Rośnie w nim wiele roślin chronionych, w tym kilka drzew -pomników przyrody. Cały obszar jest ogólnodostępny, w jego granicach znajdują się staw oraz dwa boiska; jedno do piłki siatkowej, drugie do piłki nożnej. Zarówno staw jak i boiska wymagają jednak modernizacji, aby stały się nie tylko areną wydarzeń sportowych, ale również ulubionym miejscem zabawy i wypoczynku.

Rewitalizacja parku wraz z modernizacją znajdujących się w nim boisk została szczegółowo zaplanowana w Planie wieloletnim ,,Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łagiewniki Kościelne’’ opracowanej w grudniu 2017 r.

Celem projektu jest wzajemna integracja społeczności - zarówno osób młodych, jak i starszych, rozwijanie ducha rywalizacji, wspólnego działania na rzecz rozwoju i wizerunku miejscowości.
Zadbany park z boiskami zachęci mieszkańców do spędzania wolnego czasu ,,w tak pięknych okolicznościach przyrody”, zaszczepi modę na ruch na świeżym powietrzu oraz pozwoli zintegrować przedstawicieli wszystkich pokoleń.


Park w Łagiewnikach Kościelnych kiedyś pełnił funkcje parku dworskiego. Pierwsza wzmianka o dworze w Łagiewnikach pochodzi z 1836 r. Po drugiej wojnie światowej, po komunalizacji, park stał się ogólnodostępny i służył mieszkańcom wsi jako miejsce organizowania imprez plenerowych takich jak dożynki gminne, pikniki i zabawy taneczne. Tradycją były rozgrywane w każdą niedzielę mecze piłki nożnej i siatkowej pomiędzy "żonatymi" a "kawalerami" lub pomiędzy przedstawicielami wybranych rodzin, czy też turnieje z udziałem drużyn z innych miejscowości. Licznie gromadziła się przy tej okazji miejscowa społeczność. Z boisk korzystali także uczniowie miejscowej szkoły podczas zajęć wychowania fizycznego, turniejów, pikników rodzinnych np. z okazji Dnia Dziecka.

Park był dość zaniedbany i wymagał dużego nakładu, aby przywrócić mu dawną świetność oraz nadać nowe funkcje i charakter. Znajdujące się w jego granicach staw oraz boiska do siatkówki i piłki nożnej wymagają odnowienia i zagospodarowania. Całość ma służyć mieszkańcom oraz przyjezdnym, którzy coraz liczniej odwiedzają Łagiewniki, aby obejrzeć tutejszą ,,Kipę’’. Zwłaszcza, że wieś leży na skrzyżowaniu kilku szlaków rowerowych (szlak R-10 wokół Puszczy Zielonka, Szlak Kościołów Drewnianych, szlak powiatowy, gminny szlak rowerowy - czerwony) Odnowione boiska będą służyły również uczniom tutejszej Szkoły Podstawowej do przeprowadzenia lekcji wf-u, dodatkowych zajęć SKS i zawodów, a ścieżki dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji przyrody i biologii.

Mieszkańcy Łagiewnik Kościelnych dzięki realizacji poprzednich projektów poczuli siłę i dumę z efektów własnej pracy. Zainteresowanie i nagrody jakie stały się ich udziałem jeszcze bardziej zmobilizowały ich do kolejnych działań, których efekty będą służyły im i kolejnym pokoleniom.

W ramach wolontariatu mieszkańcy wykonali następujące prace:
- wywieźli muł z czyszczonego stawu
- pozbierali z własnych pól i przywieźli polne kamienie
- umocnili skarpy stawu ręcznie układanymi kamieniami
Planują ponadto:
- wybudować boisko do plażowej piłki siatkowej
- zrekultywować murawę boiska do piłki nożnej
- ręcznie uporządkować teren wokół stawu
- zmontować i przytwierdzić do podłoża ławki i kosze na śmieci

FOTORELACJA z realizacji projektu: tutaj