Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Przetarg na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Turostowo

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

 

  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Rozbudowa stacji wodociągowej -  zbiornik wody czystej V=100M3 w miejscowości Turostowo gmina Kiszkowo

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 174.87 kB
1. Tytuł.pdf
Format: pdf, 9.17 kB
2. Informacja BIOZ.pdf
Format: pdf, 27.92 kB
3. Opis techniczny.pdf
Format: pdf, 25.48 kB
4. Obliczenia statyczne.pdf
Format: pdf, 10.62 kB
5. TUROSTOWO A3.pdf
Format: pdf, 82.69 kB
5. TUROSTOWO Rys. A3.pdf
Format: pdf, 82.69 kB
cz. rysunkowa 2.pdf
Format: pdf, 2.16 MB
cz. rysunkowa.pdf
Format: pdf, 1.27 MB
Kosztorys ofertowy - część budowlana.pdf
Format: pdf, 137.94 kB
Kosztorys ofertowy - część sanitarna.pdf
Format: pdf, 183.93 kB
Kosztorys ofertowy - zbiornik wody.pdf
Format: pdf, 96.97 kB
Stacja wodociągowa - Turostowo,rozbud..pdf
Format: pdf, 238.4 kB
TUROSTOWO SPECYFIKACJA.pdf
Format: pdf, 256.68 kB
Wyjasnienia 271.8.2020.pdf
Format: pdf, 456.33 kB
Informacja z otwarcia ofert - Turostowo.pdf
Format: pdf, 384.85 kB