Gmina Kiszkowo
Powróć do: Przetargi

Przetarg na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Łubowiczki

Gmina Kiszkowo

ul. Szkolna 2; 62-280 Kiszkowo

woj. wielkopolskie

tel. (61) 429-70-10 (sekretariat), faks (61) 429-70-11,

e-mail: ug@kiszkowo.pl

www.kiszkowo.pl

 

  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 

Rozbudowa stacji wodociągowej -  zbiornik wody czystej V=100M3  w miejscowości Łubowiczki, gmina Kiszkowo (ETAP II)

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Format: pdf, 175.36 kB
Załącznik nr 7 - RODO - Łubowiczki.docx
Format: docx, 19.11 kB
1. Tytuł.pdf
Format: pdf, 9.15 kB
2. Informacja BIOZ.pdf
Format: pdf, 27.54 kB
3. Opis techniczny.pdf
Format: pdf, 25.4 kB
4. Obliczenia statyczne.pdf
Format: pdf, 10.45 kB
5. LUBOWICZKI A3.pdf
Format: pdf, 82.69 kB
Kosztorys ofertowy - część budowlana.pdf
Format: pdf, 1.81 MB
Kosztorys ofertowy - część sanitarna.pdf
Format: pdf, 178.59 kB
Kosztorys ofertowy - zbiornik wody.pdf
Format: pdf, 96.97 kB
Stacja wodociągowa - Łubowiczki,rozbud..pdf
Format: pdf, 239.03 kB
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.pdf
Format: pdf, 428.05 kB
Wyjasnienia 271.7.2020.pdf
Format: pdf, 456.05 kB
Informacja z otwarcia ofert - Łubowiczki.pdf
Format: pdf, 386.64 kB